43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

NSZZ Pracowników FAP i Spółek
- Świadczenia statutowe

INFORMACJE O ZWIĄZKU ZAWODOWYM — Świadczenia statutowe

 

Wysokość zasiłków statutowych przysługujących członkom
Związku Zawodowego Pracowników Metalowcy Organizacja Międzyzakładowa

 

Zebranie Delegatów ZZ Pracowników Metalowcy Organizacja Międzyzakładowa w dniu 08 maja 2023 r. zatwierdziło następujące wysokości zasiłków statutowych:

 

Z tytułu urodzenia i przysposobienia dziecka

550 zł

Z tytułu zgonu członka Związku 

450 zł

Z tytułu zgonu członka rodziny

450 zł

Z tytułu odwiedzin chorego członka Związku

150 zł

Z tytułu odejścia na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne
- jako dofinansowanie do prezentu,

450 zł

*ze świadczeń statutowych pomijając odwiedziny chorych członków związku, mogą korzystać osoby z minimum 6-miesięcznym nieprzerwanym stażem związkowym; w przypadkach szczególnych decyzje podejmie Zarząd 

Za Zarząd
Duraj Jacek