43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

ZZ Pracowników Metalowcy
- Prawo Pracy

INFORMACJE O ZWIĄZKU ZAWODOWYM  — Prawo Pracy

 

Poniżej podajemy aktualne linki do przepisów dotyczących Prawa Pracy:

 

1. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

2. Ustawa o Związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku

3. Ustawy z zakresu prawa pracy znajdujące się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej