43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

ZZ Pracowników Metalowcy
- Notes Związkowca

INFORMACJE O ZWIĄZKU ZAWODOWYM — Notes Związkowca

 

Podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy

 


Rodzaj świadczenia


Kwota
podstawowa


Termin
obowiązywania

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy 

1304,10 zł

do 31.05.2023 r

2.  Świadczenie przedemerytalne

1350,70 zł

do 1.03.2022 r.

3. Najniższa emerytura i renta

1338,44 zł

do 1.03.2022 r.

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

4944,79 zł

zmiana od 1.03. każdego roku

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

1662,97 zł

od 1.012022 r.

6.  Płaca minimalna 

3490 zł

3600 zł

od 01.01.2023 r.

od 01.07.2023 r.

7. Dieta krajowa za podróże służbowe 

45 zł / za dzień

od 01.01.2023 r.

8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu sodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

1033 zł / 1%

do 1.03.2022 r

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

6480,67 zł

za III kw 2022 r.

10. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł.

od 1.03.2011 r.

 

Kwoty wolne od podatku

 

 

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH DOCHODÓW (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU)

 

 

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

 

do 8 000,00 zł

1 440,00 zł
(8 000,00 zł x 18%*)

od 8 000,00 zł do 13 000,00 zł

1 440,00 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
883,89 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000,00 zł) / 5 000,00 zł za podstawę obliczenia podatku przyjmujemy tu przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu 

od 13 001,00 zł do 85 528,00 zł

556,02 zł

od 85 529,00 zł do 127 000,00 zł

556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528,00 zł) / 41 742,00 zł
(różnica między 127 000,00 zł i 85 528,00 zł)