43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

NSZZ Pracowników FAP i Spółek
Aktualności — Shiloh Industries Sp.z o.o.

AKTUALNOŚCI — Shiloh Industries

 

 

Główna siedziba:

Shiloh Industries Sp.z o.o.

Ul Wyzwolenia 84

43-300 Bielsko-Biała 
Tel.: 33 499 24 35