43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

GALERIA  — Konferencja prasowa TI Poland