Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

18 - 06 - 2021   

 

Mediacje zakończone fiaskiem - Będzie strajk !!!


W dniu 17.06.2021 roku w Spółce TI Poland odbyły się mediacje pomiędzy Przedstawicielami Pracodawcy a NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej z udziałem Mediatora wyznaczonego z listy Ministrstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Mediacje zakończyły sie fiaskiem rozmów po ktorych został sporządzony prokół rozbieżności !!!

Stanowisko Przedstawicieli Dyrekcji jest od kliku spotkań niezmienne (brak potrzeby wzrostu wynagrodzeń w 2021) pomino tego, iż jako organizacja wykazaliśmy dobrą wolę do zawarcia porozumienia zdecydowanym zredukowaniem żądań z jakimi wystąpiśmy,ale i to nie spotkało sie akceptacją Dyrekcji zakładu. Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzenia akcji protestacyjnych łacznie ze strajkiem. Szczegóły w Informator Związkowy 24/2021

 


24 - 05 - 2021   

 

Ziemia Świętokrzyska - Kielce

 

   

           Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego, iż w dniach 19-20 czerwiec 2021 roku organizuje wyjazd dla członków Organizacji Związkowej - Ziemia Świętokrzyska -Kielce. Zapisy wraz z wpłatami można dokonać w biurze związkowym oraz pod nr tel. 33 813 21 37. Szczegóły w Ziemia Świętokrzyska - Kielce 

 

 


13 - 05 - 2021   

 

Premia efektywnościowa za rok 2020.

 

 Jak co roku Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej skierował wnioski do wszystkich spółek w których występuje "Premia Efektywnościowa" jako dodaktowy element wynagradzania. Zgodnie z zapisami w/w premia jest naliczana i wypłacana pracownikom wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj. 

Zapraszamy do zapoznania sie z tabelą. Informację będą uzupełniane na bieżąco.


15 - 04 - 2021   

 

Co dalej z podwyżkami dla pracowników TI Poland ?

 

Pomimo trzech spotkań negocjacyjnych jakie odbyły sie pomiędzy Organizacją Związkową a Przedstawicielami Pracodawcy, Dyrekcja Spółki TI Poland Sp. z o.o. nie przedstawiła żadnej propozycji wzrostu funduszu płac dla pracownków Spółki. W związku z powyższym Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, podjął uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego. Głównym postulatem jest wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Spółki w tym roku. 


30 - 03 - 2021   

 

Pracownicy Marelli Poland Bielsko-Biała otrzymają wzrost wynagrodzeń od 1.03.2021

 

W dniu 30.03.2021r zostało podpisane porozumienie przez jedną Organizację Związkową dzięki któremu pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie już za miesiąc marzec 2021. Podpisanie prozumienia gwarantuje wzrost wynagrodzenia miesięcznego średnio o kwotę 180 zł (brutto) poprzez podniesienie stawek MPG. W związku z faktem, iż w miesiącu marcu pracownicy pracowali w dużej ilości nadgodzin spowodowanej wysoką absencją koleżanek czy kolegów z pracy, podpisane porozumienie gwarantuje również dodatni skutek w postaci  indywidualnie przepracowanych godzin nadliczbowych. O szczegółach i przebiegu tych trudnych negocjacji można przeczytać w Informator Związkowy14/2021

 


30 - 03 - 2021   

 

Wielkanoc 2021

 

 

     Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha! W tym trudnym czasie naszego życia !!!

 

 

Składa Zarząd NSZZ Pracowników

Organizacja Międzyakładowa FCA Poland i Spółek w Bielsku-Białej

 

 

 


26 - 03 - 2021   

 

Pracownicy Sirio Polska otrzymają wzrost wynagrodzeń od 1 marca 2021

 

 

Porozumienie płacowe jakie zostało zawarte w dniu 25.03.2021r. pomiędzy Organizacjami Związkowymi a przedstawicielami Dyrekcji Spółki gwarantuje podwyższenie płacy zasadniczej o kwotę 1.55 zł/godz (brutto) w równej kwocie dla każdego pracownika na stanowiskach robotniczych. Na stanowiskach nierobotniczych kwota podwyżki wyniesie 260,87 (brutto) miesięcznie. Wraz z premią 15% daje to wzrost płacy mięsięcznej dla pracowników w kwocie 300 zł (brutto). Dodatkowo pracownikom do dnia 02.04.2021 zostanie wypłacona nagroda w maksymalnej wysokości w kwocie 1500 zł (brutto)

 


25 - 03 - 2021   

 

Porozumienie płacowe dla FCA Services oraz Sadi Polska podpisane!

 

 

    W dniu 24.03.2021 roku odbyło sie drugie spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółek FCA Services oraz Sadi Polska, na którym zostało zawarte porozumienie płacowe na rok 2021. Pracownicy otrzymają średni wzrost miesięcznych wynagrodzeń w kwocie 410 zł (brutto) Szczegóły w Inormator Związkowy 13/2021


25 - 03 - 2021   

 

Adler Polska negocjacje płacowe zakończone !

 

 

      W dniu 23.03.2021 roku (wtorek) na kolejnym spotkaniu negocjacyjnym zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników spółki na rok 2021. Pracownicy otrzymają średni przyrost płac w wysokości 6,2% od 1.04.2021r. Szczegóły w Informator Związkowy 11/2021


19 - 03 - 2021   

 

Pracownicy Sistema Poland wynagrodzenia za miesiąc marzec otrzymają wyższe!!!

 

W zwiazku z podpisanym w dniu dzisiejszym porozumieniem płacowym pracownicy Sistema Poland Sp. z o.o otrzymają wrost płacy zasadniczej o kwotę 355,93 zł miesięcznie brutto dla każdego pracownika co razem z premią 18% daje przyrost w wysokości 420 zł/miesięcznie brutto Dodatkowo pracownikom zostanie wypłacona nagroda w wysokości 650 zł (brutto). Nagroda zostanie wypłacona do końca marca tego roku.