Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

27 - 07 - 2020   

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

 

       W dniu 23 lipca 2020 na wniosek Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zostało zwołane posiedzenia WRDS w Katowicach poświęcone sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym i hutniczym wywołaną skutkami pandemii koronawirusa oraz rynkiem mocy. Zostały omówione główne problemy w tych branżach oraz zostały przedłożone stanowiska dotyczące rozwiązań celem utrzymania miejsc pracy w tych sektorach

 

Motoryzacja - stanowisko WRDS


24 - 07 - 2020   

 

TI Poland Sp. z o.o. to kolejna Spółka która wchodzi w szeregi naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

 

        Pragniemy poinformować, iż w inicjatywy pracownków Spółki TI Poland Sp. z o.o. z jaką zwrócili się do naszego Związku Zawodowego w lipcu  2020 roku Zarząd Związku postanowił rozszerzyć swoją dziłalność statutową o w/w Spółkę.

     TI POLAND SP Z O O to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Produkcja przewodów hamulcowych i paliwowych. Powstała w 2001 roku. Forma prawna firmy TI POLAND SP Z O O to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiada numer NIP 9371000329, numer REGON 070661916 i KRS 0000071092, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Bestwińska 143a 43-346 Bielsko-Biała, województwo ŚLĄSKIE. Z firmą TI POLAND SP Z O O skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48334992100. Odwiedź stronę internetową  firmy TI POLAND SP Z O O lub wyślij wiadomość na adres e-mail tipoland@pl.tiauto.com

 


23 - 06 - 2020   

 

Spotkanie w Electropoli

 

W dniu 23.06.2020r. odbyło sie spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Zwiazkowymi które prowadzą działaność statutową w  Spółce. Na spotkaniu Dyrekcja przedstawiła bieżącą sytuacje w zakładzie oraz poinformoqwała o nie przedłużaniu porozumień dotyczących obniżenia wynagrodzeń pracowników wynikających z taczy antykryzysowej jakie do tej pory obowiązywały w Spółce. Szczegóły w Komunikat 21/2020

 


05 - 06 - 2020   

 

FCA Poland przedłuża zawieszenie produkcji do 14.06.2020

 

 

W  dniu dzisiejszym do naszej Organizacji wpłynął  kolejny już  komuniat ze spółki  FCA Poland S.A.   o wydłużeniu o kolejne dni zawieszenia produkcji w  zakładadzie w  Tychach. 

 

 

FCA Poland 

 

  


05 - 06 - 2020   

 

Komunikat FCA Powertrain oraz FCA Poland 

 

 

 Pod koniec maja nasza Organizacja Zwiazkowa skierowała pisma do FCA Poland oraz FCA Powertrain dotyczące wątpliwości wyliczenia wynagrodzeń pracowniczych za poprzedni miesiąc. Pracownicy otrzymali prawodłowo swoje wynagrodzenia. Poniżej zamieszamy komunikaty które zawieraja wyjaśnienia w jaki sposób zostały wyliczone wynagrodzin

FCA Poland

FCA Powertrain

 

 

 


05 - 06 - 2020   

 

Spotkanie dotyczące aktualnej sytacji w Spółce

 

    W dniu 4.06.2020r. odbyło sie spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki na którym omówiono bieżącą sytację w zakładzie w Bielsku-Białej. Dyrekcja przedstawiła dane które mówią o poważnym spadku zamówień w stosunku do liczby pracowników obecnie zatrudnionych w zakładzie w Bielsku-Białej.        Propozycja Dyrekcji o wydłużeniu okresu zmniejszonego wymiaru czasu pracy o 20% do końca roku nie została przez naszą organizację zaakceptowana na spotkaniu. Porozumienie nie zostało podpisane. Na ten temat z pewnością odbędą się jeszcze spotkania dlatego zwracamy się do członków naszej Organizacji oraz wszystkich pracowników o ewentualne sugestie do przedstawicieli Związku na zakładzie lub bezpośrednio do naszego biura. Na spotkaniu udało się uzyskać odpowiedź na pytania zadawane przez pracowników na temat karty Multisport. Przedstawiciele Dyrekcji potwierdzili iż z karty nie będzie można korzystać do końca czerwca.

 

 


02 - 06 - 2020   

 

 

Spotkanie w Electropoli

 

W dniu 2.06.2020 r odbyło się spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Zwiazkowymi które dotyczyło sytuacji ekonomicznej Spółki. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z informacją o przebiegu spotkania

 

Komunikat 18/2020


28 - 05 - 2020   

 

Marelli wznawia produkcję od 1 czerwca 2020

 

  W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrekcją Spółki oraz Organizacjami Związkowymi które dotyczy wznowienia produkcji w Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.  W związku z planowanym w miesiącu czerwcu 2020 wznowieniem produkcji w ograniczonym zakresie wynikającym z aktualnej sytuacji zmniejszenia zamówień klijentów wywołanej pandemią wirusa SARS-Cov-2  od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 roku wprowadza się w stosunku do wszystkich pracowników Spółki obniżony o 20% wymiar czasu pracy. W porozumieniu na wniosek naszej Organizacji Zwiazkowej został również zawarty zapis iż "Premia efektywnościowa oraz premia urlopowa zostaną wypłacone na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Wynagradzania. Podstawą wyliczenia premii urlopowej będzie indywidualne mięsięczne teoretyczne wynagrodzenie pracownika za czerwiec w pełnym wymiarze czasu pracy."

Porozumienie oraz tabela

 


27 - 05 - 2020   

 

Tarcza 4.0 to kolejny zbiór antypracowniczych rozwiązań !!!

 

W zeszłym tygodniu rząd przedstawił kolejną odsłone pakietu ustaw, który ma pomóc w uratowaniu polskiej gospodarki

 

  Jak podaje rząd, w ratowaniu miejsc pracy mają pomóc m.in. takie rozwiązania jak doprecyzowanie zasad pracy zdalnej, czasowe zawieszenie (do końca września 2020 r.) obowiązku odbierania zaległych urlopów — umożliwienie wysyłania pracowników na zaległy urlop bez ich zgody w dogodnym dla pracodawcy terminie, możliwość jednostronnego wypowiedzenia przez pracodawców umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku prawnego, ograniczenie do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (10 x 2,6 tys. zł) odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług, możliwość częściowego zawieszenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zawieszenia postanowień zbiorowych układów pracy czy też możliwość uzyskania wsparcia z FGŚP przez firmy, które mimo spadku obrotów nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym. 

 

- Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ "Solidarność". Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami - powiedziała podczas prezentowania rozwiązań wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz 

Źródło PulsHr Link do całego artykułu

Tarcza 4.0 ostanowisko


20 - 05 - 2020   

 

Sytuacja w brażny motoryzacyjnej i ochrona miejsc pracy!

 

 

W dniu dzisiejszym miała miejsce konferencja prasowa jaką nasza Organizacja Związkowa zorganizowała wspólnie z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Przemysławem Koperskim, na której zaprezentowaliśmy swoje obawy związane z obecną sytacją w branży motoryzacyjnej w naszym regionie oraz ochroną miejsc pracy! Wspólnie z Posłem Przemysławem Koperskim oraz z szefem Ślaskiego Ogręgu Federacji Metalowców i Hutników w Polsce Stanisławem Młynarczykiem opracowaliśmy interpelacje do Przezesa Rady Ministrów w której skierowaliśmy nasze obawy co do przyszłości sektora motoryzacyjnego w naszym regionie oraz zapytania jak ma wyglądać nasza branża po wyjsciu z pandemii

 

 

Interpelacja nr 6492

 

Konferencja