Spółki / Aktualności > CEVA


CEVA AL Poland

Sukiennicza 7,
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 444 30 00
Fax:33 444 30 02

 


 

2014-03-18 -

 

             Informacje z Ceva Automotive Logistics Poland 

 

W dniu 15 stycznia 2014 został wysłany wniosek do Dyrekcji CEVA Automotive Logistics Poland o przekazanie naszemu Związkowi pisemnych danych dotyczących sytuacji firmy i zatrudnionych w niej pracowników wraz z wnioskiem do stron ZUZP o uczestniczenie w tegorocznych negocjacjach płacowych. W Informatorze Związkowym 13/2014 prezentujemy otrzymaną odpowiedź wraz z danymi za rok ubiegły jako informacje dla naszych członków i zatrudnionych w Spółce pracowników.

 

 

2013-02-05 -

 O co chodzi Ceva Logistics Poland ?

 

W dniu 23 listopada 2012 roku ukazał się wspólny komunikat Dyrekcji Spółki oraz Związków Zawodowych będących stroną  Układu Zbiorowego Pracy ( Solidarność, Sierpień 80 i Pracowników CEVA ) dotyczącego porozumienia w sprawie zmian w systemie wynagradzania dla pracowników CEVA, którego efektem mi.n. będzie :

2011-02-17 -

K O M U N I K A T  nr 6/2011 - spotkanie z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Ceva Automotive Logistics Poalnd Sp. z o.o.

Zasadniczym przedmiotem dyskusji było ustalenie harmonogramu negocjowania wypowiedzianego przez Dyrekcję Spółki w całości z dniem 31 grudnia 2010 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Ceva Automotive Logistics Poland Sp. z o.o., którym to pracownicy są objęci od roku 1998.

 

 

www.kompmar.net.pl