Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

17 - 01 - 2022   

 

Referendum strajkowe w kolejnym zakładzie !!!

 

     W dniach 13/14.01.2022 roku pracownicy zakładu w Bielsku-Białej który jest częścią Spółki TI Poland, będą mogli wziąść udział w referendum strajkowym jakie obecnie jest prowadzone w związku brakiem jakichkolwiek rozmów przez pracodawcę dotyczących rekompesaty za brak podwyzki w roku 2021. Nadmienić również trzeba, że i w tym roku propozycja Dyrekcj jest dużo poniżej oczekiwań pracowników. Szczegóły w .Komunikat Komitetu Strajkowego


12 - 01 - 2022   

 

 

Bal Metalowca 2022

 

         

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 26 lutego 2022r. (sobota) organizuje dla członków Związku Bal Metalowca który odbędzie sie w "Dom Weselny Radosna" Wszystkich zinteresowanych zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami:

Bal Metalowca 2022

 


11 - 01 - 2022   

 

Nowy rok - nowe wyzwania.

 

 

    W imieniu Zarządu NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej na początku pragiemy złożyć życzenia Zdrowego i Dobrego roku 2022 dla członków naszej Organizacji oraz wszystkich pracowników SPółek w których prowadzimy działalność statutową. 

Jak co roku jako strona społeczna, złożyliśmy do wszystkich Spółek (poza tymi w których rozmowy płacowe już trwają np. Shiloh/Valeo/Ti Poland ) pisma w których zwracamy się o przekaznie danych ekonomicznych zakładów za rok 2021 oraz o przystąpienie do rozmów nad pakietem ekonomicznym dla pracowników na rok 2022.

Przed nami trudny okres a zarazem cały rok. Sytuacja gospodarcza w kraju, inflacja czy zmiany w prawie podatkowym w kontekście panującej w dalszym ciągu pandemii i realego zagrożenia zerwania łańcucha dostaw stawia nas wszystkich pracowników w trudnej sutacji.Wyrażamy głęboką nadzieję rozmowy płacowe w tym roku będą prowadzone przez wszystkie strony w dobrym duchu a ewentualne porozumienia przyniosą realne wzrosty funduszu płac dla pracowników. O szczegółach prowadzonych rozmów jak zwykle będziemy informować wszystkich poprzez nasze komunikaty szy stronę internetową. 

 

Przewodniczący NSZZ PracownikówOrganizacja Międzyzakładowa

FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

Krzysztof Laszczak

 


20 - 12 - 2021   

 

Boże Narodzenie 2021

 

        Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy członkom Związku Zawodowego oraz wszystkim pracownikom spólek, chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów!

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej


16 - 12 - 2021   

 

Diament OPZZ dla naszej Organizacji 

 

 

     Koleżanki i koledzy, członkowie NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, jest mi niezmiernie miło poinformować Was, iż w dniu 15.12.2021 roku z rąk Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  Andrzeja Radzikowskiego miałem przyjemność odebrać Diament OPZZ dla naszej Organizacji w kategorii "Najlepsza Organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 członków"

Ze swej strony pragnę podziekowac wszystkim członkom Związku Zawodowego, Delegatom, Członkom Zarządu oraz Prezydium, Dziekuję Kol. Marcelinie Trzcińskiej skarbnikowi naszej Organizacji,  Wiceprzewodniczącym Kol. Jackowi Durajowi oraz Kol. Bogusławowi Kujawie, za pracę na rzecz naszej Organizacji i trud pracy  włożony w poprawę warunków płacy i pracy dla czlonków organizacji oraz pracownikom spółek w których prowadzimy działalność statutową.

Nagroda jaką otrzymała nasza Organizacja jest największym wyróżnieniem jakie mogliśmy otrzymać i mam nadzieję, że ten nasz współny sukces przełoży się na efekty w dalszej pracy związkowej z korzyścią dla nas wszystkich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa

FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

Krzysztof Laszczak


03 - 12 - 2021   

 

Pracownicy z zakładu w Wieprzu opowiedzieli się za strajkiem !!!

 

 W dniu 3.12.2021 r. komisja skrutacyjna przeliczyła głosy jakie pracownicy Ti Poland z zakładu w Wieprzu oddali w referendum strajkowym, które przeprowadziła nasza Organizacja Związkowa.

W referendum wzięła udział ponad połowa uprawnionych do głosowania co stanowi, że wynik referendum jest wiążący. W wyniku głosowania 97,08 % pracownikow opowiedziało sie za strajkiem jeśl pracodawca nie zagwarantuje godnej podwyżki płac. 

Pracownicy zakładu w Wieprzu zadecydowali !!!

Teraz kolej na inne zakłady!!! Komitet strajkowy będzie w osobnych komunikatach informował o datach przeprowadzenia referendum w poszczególnych zakładach. Jak widać po wynikach referendum załoga jest zwarta i zdeterminowana aby walczyć o godne płace w Spółce. Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych zakładów również pokażą, iż tylko dzialając razem możemy odnieść sukces.

Razem możemy więcej !!!

 


29 - 11 - 2021   

 

Upominki świąteczne 2021
 

 

          Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej informuje, że już od 29 listopada 2021 w godzinach 7:00 - 15:00 zaprasza naszych członków Związku po odbiór tegorocznych prezentów upominkowych przygotowanych przez Zarząd Związku Zawodowego. Upominki można odebrać w siedzibie Związku obiekt nr 20 – strona północna.


23 - 11 - 2021   

 

Nagroda Świąteczna 2021 !!!

 

     W połowie listopada Zarząd naszego Związku tradycyjnie jak co roku skierował do wszystkich Spółek w których prowadzimy działalność statutową stosowne wnioski o przystąpienie do rozmów celem określenia wysokości tegorocznej nagrody świątecznej. Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą wysokości nagród w poszczególnych Spółkach. Tabela będzie aktualizowana zgodnie z harmonogramem spotkań na których zostana ogłoszone kwoty.


22 - 11 - 2021   

 

Czy będzie Strajk ??? - Pracownicy Spółki zadecydują !!!

 

     Negocjacje płacowe jakie obecnie toczą się w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w dalszym ciagu nie przyniosły porozumienia pomiędzy stronami. Głównymi powodami jest brak woli ze strony pracowdawcy, aby podjąć rozmowy o podwyżkach zbiorowych.              Obecne propozycje ze strony pracodawcy mają charakter podwyżki płac indywidualnych a takie rozwiązania nie godzą sie pracownicy Spółki. Drugą kwestią sporną to wzrosty wynagrodzeń jakie pracodawca przyznał na początku roku pracownikom Spółki (bez porozumienia ze związkiem zawodowym) które są niesatyswakcjonujące i nie pokrywają nawet obecnie szalejącej inflancji w kraju. Wobec powyzszego nadszedł czas aby pracownicy zadecydowali czy są gotowi podjąć akcje strajkową w celu wyegzewowania satysfakcjonującego wzrostu wynagrodzęń. W tym tygodniu jako Organizacja Związkowa rozpoczynamy przeprowadzenie referendum strajkowego w Spółce TI Poland . Jako pierwsi będą mieli okazję wypowiedzieć sie w referendum pracownicy zakładu  w Wieprzu. Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi informatorami.

 

Informator Związkowy 43/2021

Informator Związkowy 44/2021

 

 


21 - 10 - 2021   

 

Rada Dialogu Społecznego - Uchwała nr 101

 

 

Rada Dialogu Społecznego – przyjęła Uchwałę nr 101 – dotyczącą pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego

 

W dniu 20 października 2021 r. Rada Dialogu Społecznego przyjęła Uchwałę nr 101 – W sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami.