Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

17 - 10 - 2022   

 Informacja dla Członków Związku Zawodowego i Pracowników


W dniu 15.10.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów naszego Związku, celem wyboru nowego Przewodniczącego. W wyniku głosowania  Przewodniczącym NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej do końca kadencji na lata 2019-2024 wybrany został kol.Jacek Duraj.


Więcej informacji w komunikacie.


05 - 09 - 2022   

Zarząd NSZZ PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA FCA POLAND I SPÓŁEK W BIELSKU-BIAŁEJ informuje o rezygnacji z przyczyn osobistych z członkostwa w Związku Zawodowym, a tym samym z pełnionych funkcji KRZYSZTOFA LASZCZAKA. Zgodnie ze Statutem naszej Organizacji Związkowej Zarząd podjął stosowne uchwały, między innymi o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, celem wyboru nowego Przewodniczącego Związku ( na zasadach określonych Statutem Związku $ 22 pkt 4 ).

Do wyboru NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO udzielono stosownych pełnomocnictw wiceprzewodniczącym Kol. Bogusławowi Kujawie i Jackowi Durajowi. Tym samym nasza organizacja pracuje w dotychczasowym trybie, pomimo pomniejszonego składu osobowego pracowników etatowych Związku.

                                                                                                                 wiceprzewodniczący Bogusław Kujawa


28 - 07 - 2022   

 

Jeden z 21 postulatów OPZZ wspierany przez LEWICA RAZEM.

 

 

W dniu 27.07.2022 r. otrzymaliśmy list  od Zarządu Krajowego Razem, w którym wskazują wraz z Klubem Parlamentarnym Lewicy wsparcie, oraz iż w najbliższym czasie zostanie złożony projekt ustawy, w którym  mowa jesto  jednym z 21 Postulatów OPZZ, a dokładnie o 12 postulacie, który dotyczy skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Jako Zarząd NSZZ Pracownikow Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej z wielką uwagą będziemy obserwować dalsze postępy we wdrożeniu,  nie tylko tego, ale również pozostałych postulatów. Wyrażamy pełne swoje wsparcie oraz podziękowania za zaangażowanie w przez Lewica Razem, aby nasze pracownicze postulaty spisane w 21postulatów OPZZ  zostały wdrożone w życie, dzięki czemu polepszą się warunki Pracy i Płacy dla wszystkich Pracowników. Zapraszamy wszystkich Pracowników do poparcia projektu ustawy skracajacej tydzień pracy do 35 godzin. Wsparcie można wrazić wchodząc na stronę pracujmykrocej.pl/ i w zakładce "Poprzyj" podpisać sie pod projektem ustawy

 

List od LEWICA RAZEM

 

 

 


21 - 07 - 2022   

 

Zielona Góra - Winobranie 

 

   Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej zaprasza członków Organizacji Związkowej wraz z osobą towarzysząca do uczestniczenia w obchodach Święta Wina (Winobranie ), które odbywać się będzie w dniach 10-11.09.2022r. w Zielonej Górze. Szczegóły w Zielona Góra - Winobranie 


20 - 07 - 2022   

 

Czy Pracownicy Spółki AQUA S.A. Bielsko-Biała doczekają się godnych podwyżek płac ?

 

      W dniu 19.07.2022 roku odbyło sie drugie spotkanie pomiędzy Dyrekcją Spółki a Organizacjami Związkowymi dotyczące wzrostu funduszu płac dla wszystkich Pracowników. Spotkanie zakończyło się fiaskiem.  Propozycja Pracodawcy jest daleko rozbieżna od oczekiwań Pracowników. Przedstawiciele Zarządu Spółki powołują się na wskaźniki makroekonomiczne wg Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z kwietnia 2022 roku, które to nijak sie mają do obecnej rzeczywistośći szalejącej hiperinflacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Informator Związkowy 27/2022

 

 


05 - 07 - 2022   

 

Spór zbiorowy w FCA Servicers i Sadi Polska zakończony - jest porozumienie.

 

      W dniu 1.07.2022 r.  pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Pracodawcą zostało podpisane porozumienie płacowe dla Pracowników FCA Services oraz Sadi Polska. Pracownicy otrzymają wzrost płacy miesięcznej średnio o kwotę 450 zł(brutto) wraz z premią od 1.06.2022r. Oraz Pracodawca wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec wypłaci dla każdego Pracownika nagrodę w wysokości 1700 zł (brutto). Szczegóły w Informator Związkowy 26/2022

 

 


04 - 07 - 2022   

 

Henkel Polska Operations Sp. z o.o. jako kolejna Spółka, która wstąpiła w szeregi naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

 

      Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Miedzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bialeku-Białej informuje że z inicjatywy Pracowników Henkel Polska Operations Sp. z o.o. oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Związku postanawia rozszerzyć swoją działalnośc o Spókę Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

    Henkel działa na całym świecie, oferując zrównoważony i różnorodny portfel marek. Zajmuje wiodące pozycje rynkowe zarówno w sektorze dóbr konsumenckich jak i w sektorze przemysłowym dzięki silnym markom i innowacyjnym technologiom. Henkel Adhesives Technologies (dział Klejów i Technologii) to światowy producent klejów – dla wszystkich gałęzi światowego przemysłu. Działy Beauty Care (Kosmetyków) oraz Laundry & Home Care (Środków Piorących i Czystości) odgrywają kluczowe role na licznych rynkach i w wielu światowych kategoriach produktów. Firma założona w 1876 roku szczyci się przeszło 140-letnią historią sukcesów. W Polsce firma Henkel swoją działalność rozpoczęław 1990 roku. Posiada cenrale w Warszawie a także zakłady produkcyjne w Raciborzu, Dzierżonioniowie,oraz w Bielsku-Białej. Oddział w Bielsku-Białej to Centrum Impregnacji Próżniowej, które powstało w 2006 roku. Technologia impregnacji próżniowej jest wykorzystywana do uszczelniania porowatowości, szczelin czy pęknięć powierzchni w elementach metalowych  W roku podatkowym 2021 firma odnotowała sprzedaż o wartości ponad 20 mld euro oraz zysk operacyjny około 2,7 mld euro (skorygowany o jednorazowe zyski i opłaty oraz koszty restrukturyzacyjne). Henkel zatrudnia więcej niż 52 tysięcy pracowników na całym świecie – to zróżnicowany i zaangażowany zespół, zjednoczony silną kulturą organizacyjną, wspólnym celem oraz wspólnymi wartościami. Jako jeden z liderów zrównoważonego rozwoju Henkel szczyci się wysokimi pozycjami w wielu międzynarodowych zestawieniach i rankingach. Preferowane akcje Henkla są notowane na niemieckiej giełdzie, w zestawieniu DAX.

 


04 - 07 - 2022   

 

Porozumienie płacowe w Snop Automotive zostało zawarte !

 

W dniu 1.07.2022r. na trzecim z kolei spotkaniu zostało zawarte porozumienie płacowe pomiedzy Dyrekcja Spółki a NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej. Porozumienie gwarantuje średni przyrost płacy w kwocie 650 zł (brutto) od 1.06.2022 roku. Pracownicy zakladu z Opola wykazali wielką determinację podczas tegorocznych negocjacji i dzięki temu dobre warunki porozumienia udało sie uzyskac bez podejmowania bardziej radykalnych króków, co jest  obustronną korzyscią. Szczegóły w Informator Związkowy 25/2022  

 


27 - 06 - 2022   

 

Spór Zbiorowy w FCA Services Sp.z o.o.oraz Sadi Polska? 

 

W związku z faktem, iż wzrosty płac zasadniczych jakie oferował Pracodawca  podczas ostatrniego spotkania, które zakończyło się fiaskiem, Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej po konsultacjach z członkami Związku Zawodowego oraz Pracownikami, jak również nie widząc ze strony Pracodawcy woli zwiększenia kwot  płac zasadniczych, podjął decyzję o wszczęciu sporu zbiorowgo w obu Spółkach. Liczymy, że Pracodawca zrozumie nasze argumenty i rokowania jakie są przed nami przyniosą długo oczekiwane prozumienie płacowe dla wszystkich Pracowników. Zapraszamy wszystkich Pracowników do  kontaktu z naszą Organizacją Związkową i apelujemy o wsparcie poprzez zrzeszanie się Pracowników

 


23 - 06 - 2022   

 

Czy Pracownicy FCA Services oraz Sadi Polska otrrzymają długo oczekiwany wzrost wynagrodzeń?!

 

  Kolejna tura rozmów płacowych, która odbyła się w dniu 23.06.2022 r. zakończyła się fiaskiem. Propzycja jaką złożył Pracodawca Organizacjom Związkowym nie mogła zostać zaakceptowana gdyż jest bardzo odległa od oczekiwań Pracowników. Pracownicy przede wszystkim oczekują wzrostu płac zasadnicztych, natomiast Pracodawca propnuje aby większość kwoty była wypłacona Pracownikom w postaci una tamtum. Szczegóły w Informator Związkowy 23/2022