Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

21 - 01 - 2023   

mały gest WIELKA POMOC !!!

 

Przekaż 1,5% swojego podatku. Jeśli nie masz innego pomysłu, zachęcamy do wsparcia córek naszego kolegi ze związkowej rodziny.

 

Jak przekazać 1,5 procent podatku?

Przekazanie 1,5% podatku nie jest wcale trudne. Aby przekazać 1,5%, trzeba podczas rocznego rozliczenia PIT, podać nr KRS organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. Jeżeli kwota brzmi strasznie, to nie ma nic bardziej mylnego. Programy do rozliczenia PIT ułatwią to zadanie, dokonując niezbędnych obliczeń automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić


21 - 01 - 2023   

ULGA PODATKOWA DLA ZWIĄZKOWCÓW - ODLICZENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
 

 Już niedługo, najpóźniej do 28.02.2023 otrzymamy od pracodawcy PIT-11 (jest to ostatni dzień przekazania druku osobiście lub nadania listu poleconego). Będzie tam podana kwota pobranych składek członkowskich.

Pamiętajcie ????????!!! Możemy odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich. Maksymalnie 500 zł.
W dobie wysokiej inflacji, realna wartość pieniądza spada, co oznacza, że za tę samą ilość gotówki co wcześniej, jesteśmy w stanie nabyć mniej towarów i usług.

 

Dlatego każdy pieniądz jest teraz szczególnie ważny dla budżetu domowego.

 

 

 


28 - 12 - 2022   

Kulig w Targanicach "Zbójowisko" 21.01.2023 - Sobota

 

 

            Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i  Spółek w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 21.01.2023 (sobota) organizuje kulig dla członków Związku Zawodowego oraz ich rodzin w Targanicach " Zbójowisko".

 

  120 zł - Koszt dla osoby dorosłej

  75 zł - Koszt dla dzieci do 10 lat

 

 Cena obejmuje przejazd autokarem, kulig, poczęstunek (kiełbasa, napoje, chleb ze smalcem,grzanki czosnkowe, grzaniec dla dorosłych, herbatka dla dzieci), oprawa muzyczna.

 

Szczegółowe informacje  kulig Targanice 2023

 

 

 

 


19 - 12 - 2022   

 


12 - 12 - 2022   

 

 

Bal Metalowca 2023

 

         

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 28 stcznia 2023r. (sobota) organizuje dla członków Związku coroczny: "Bal Metalowca" który odbędzie sie w "Dom Weselny Radosna" Wszystkich zinteresowanych zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami:

Bal Metalowca 2023

 


17 - 10 - 2022   

 Informacja dla Członków Związku Zawodowego i Pracowników


W dniu 15.10.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów naszego Związku, celem wyboru nowego Przewodniczącego. W wyniku głosowania  Przewodniczącym NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej do końca kadencji na lata 2019-2024 wybrany został kol.Jacek Duraj.


Więcej informacji w komunikacie.


05 - 09 - 2022   

Zarząd NSZZ PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA FCA POLAND I SPÓŁEK W BIELSKU-BIAŁEJ informuje o rezygnacji z przyczyn osobistych z członkostwa w Związku Zawodowym, a tym samym z pełnionych funkcji KRZYSZTOFA LASZCZAKA. Zgodnie ze Statutem naszej Organizacji Związkowej Zarząd podjął stosowne uchwały, między innymi o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, celem wyboru nowego Przewodniczącego Związku ( na zasadach określonych Statutem Związku $ 22 pkt 4 ).

Do wyboru NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO udzielono stosownych pełnomocnictw wiceprzewodniczącym Kol. Bogusławowi Kujawie i Jackowi Durajowi. Tym samym nasza organizacja pracuje w dotychczasowym trybie, pomimo pomniejszonego składu osobowego pracowników etatowych Związku.

                                                                                                                 wiceprzewodniczący Bogusław Kujawa


28 - 07 - 2022   

 

Jeden z 21 postulatów OPZZ wspierany przez LEWICA RAZEM.

 

 

W dniu 27.07.2022 r. otrzymaliśmy list  od Zarządu Krajowego Razem, w którym wskazują wraz z Klubem Parlamentarnym Lewicy wsparcie, oraz iż w najbliższym czasie zostanie złożony projekt ustawy, w którym  mowa jesto  jednym z 21 Postulatów OPZZ, a dokładnie o 12 postulacie, który dotyczy skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Jako Zarząd NSZZ Pracownikow Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej z wielką uwagą będziemy obserwować dalsze postępy we wdrożeniu,  nie tylko tego, ale również pozostałych postulatów. Wyrażamy pełne swoje wsparcie oraz podziękowania za zaangażowanie w przez Lewica Razem, aby nasze pracownicze postulaty spisane w 21postulatów OPZZ  zostały wdrożone w życie, dzięki czemu polepszą się warunki Pracy i Płacy dla wszystkich Pracowników. Zapraszamy wszystkich Pracowników do poparcia projektu ustawy skracajacej tydzień pracy do 35 godzin. Wsparcie można wrazić wchodząc na stronę pracujmykrocej.pl/ i w zakładce "Poprzyj" podpisać sie pod projektem ustawy

 

List od LEWICA RAZEM

 

 

 


21 - 07 - 2022   

 

Zielona Góra - Winobranie 

 

   Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej zaprasza członków Organizacji Związkowej wraz z osobą towarzysząca do uczestniczenia w obchodach Święta Wina (Winobranie ), które odbywać się będzie w dniach 10-11.09.2022r. w Zielonej Górze. Szczegóły w Zielona Góra - Winobranie 


20 - 07 - 2022   

 

Czy Pracownicy Spółki AQUA S.A. Bielsko-Biała doczekają się godnych podwyżek płac ?

 

      W dniu 19.07.2022 roku odbyło sie drugie spotkanie pomiędzy Dyrekcją Spółki a Organizacjami Związkowymi dotyczące wzrostu funduszu płac dla wszystkich Pracowników. Spotkanie zakończyło się fiaskiem.  Propozycja Pracodawcy jest daleko rozbieżna od oczekiwań Pracowników. Przedstawiciele Zarządu Spółki powołują się na wskaźniki makroekonomiczne wg Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z kwietnia 2022 roku, które to nijak sie mają do obecnej rzeczywistośći szalejącej hiperinflacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Informator Związkowy 27/2022