43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

NSZZ Pracowników FAP i Spółek
Aktualności — "AQUA" S.A.

AKTUALNOŚCI - AQUA Bielsko-Biała S.A.

 

 

Główna siedziba:

"AQUA" S.A.

Ul. 1 Maja 23

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: aqua@aqua.com.pl

www.aqua.com.pl

 


 

Pracownicy jednak mieli rację
2023-07-01

 

Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła przypuszczenia pracowników. W wyniku przeprowadzonej kontroli na przykładowych sześciu stanowiskach, w przypadku pięciu stanowisk wyniki badań jednoznacznie wykazały przekroczenia wydatku energetycznego. Po wielomiesięcznym kwestionowaniu przez Nasz Związek Zawodowy dotychczasowych wyników wydatku energetycznego, metody badania i zabiegach z tym związanych, w sposób obiektywny i skuteczny osiągnęliśmy wymierny efekt.

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

 

   Informator Związkowy 21/2023