43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

ZZ Pracowników Metalowcy Organizacja Międzyzakładowa
Aktualności — Snop Automotive Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI — Snop Automotive Sp. z o.o.

 

 

Główna siedziba:

Snop Automotive Sp. z o.o.

Ul. Oświęcimska 122

46-020 Opole

Tel: 77 402 02 00

 


Pracownicy walczą o podwyżki
2024-06-07

Pracownicy wyrazili swoje niezadowlonie "Presja ma sens"

 

    

 

 

Wobec oczywistego braku postępu w negocjacjach płacowych został zorganizowany protest przed zakładem Snop Automotive Sp. z o.o. W myśl zasady "Presja ma sens" 06 czerwca 2024 r. przed siedzibą Spółki odbyła się pikieta protestacyjna pracowników pod hasłem "szacunek i godna płaca", w którym wyraziliśmy niezadowolenie na działania ze strony pracodawcy.

Jesteśmy po trzech spotkaniach i na dzień dzisiejszy różnice między strona społeczna a pracodawcą.  Pracodawca uważa, że wynagrodzenie pracowników jest wysokie, a inflacja jest na tyle niska, że nasze żądania są bezpodstawne.

Jak sami pracownicy dodają - zarabiamy zdecydowanie za mało, trzeba się liczyć z każdym groszem-.

Podczas spotkań negocjacyjnych zostały przedstawione przez stronę organizacji związkowej wszystkie obiektywne argumenty, które miały w sposób merytoryczny odpowiedzieć pracodawcy na pytanie: dlaczego  pracownicy oczekują przyrostu płac w wysokości wskazanej w pismach przesłanych do dyrekcji.

W procesie negocjacji wskazano liczne argumenty choćby: pespektywy, czynniki zewnętrzne (uwolnienie czynników energetycznych, vat na żywność), prognozowany dwukrotny wzrost inflacji w drugiej połowie roku, oczekiwania pracowników oraz ich zaangażowanie i elastyczność.

Przez ostatnie spotkanie próbowaliśmy wypracować wspólnie konstruktywny kompromis, który pozwoliłby podpisać porozumienie płacowe.

Podejście pracodawcy różni się od podejścia pracownika. Pracodawca widzi koszty, my widzimy zyski.

Naświetlenie potrzeb materialnych pracownika i przypomnienie Pracodawcy o ciągle wzrastającym koszcie życia w naszym kraju jest jednym z podstawowych bodźców w procesie negocjacyjnym.

Jesteśmy gotowi do dalszej negocjacji z dyrekcją. Mamy nadzieję, że strona pracodawcy na kolejnym zaplanowanym spotkaniu przedstawi konstruktywną propozycję. Zwłaszcza, że do odniesienia sukcesu na rynkach światowych niezbędna jest inwestycja w ludzi, zapewniających najwyższą jakość produktu oraz wydajność w procesie produkcyjnym.

Jak pokazuje doświadczenie, rzetelny i merytoryczny dialog społeczny prowadzony z poszanowaniem słusznych interesów stron jest nie tylko najlepszym oraz najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów, ale również pozwala na wypracowanie rozwiązań będących wspólnym sukcesem.