43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141

   33 813 21 37 lub 20 24

ZZ Pracowników Metalowcy Organizacja Międzyzakładowa
Aktualności — ASK Poland Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI — ASK Poland

 

 

Główna siedziba:

ASK Poland Sp. z o.o.

Ul. Wyzwolenia 74

43-300 Bielsko-Biała

tel.: Tel. +48 33 812 07 75


Koniec sporu zbiorowego !!!
2024-02-12

Koniec sporu zbiorowego!!! Porozumienie płacowe podpisane!!!

 

W zeszłym tygodniu po wielomiesięcznych spotkaniach z pracodawcą zostało podpisane porozumienie płacowe w ASK Poland Sp. z o.o.

Proces negocjacji dotyczący przyrostu płac, który zapewniłby pracownikom ASK Poland Sp. z o.o. godny przyrost wynagrodzenie zainicjowaliśmy jeszcze początkiem Listopada 2023 r stosownymi pismami skierowanymi do władz Spółki.

Negocjacje prowadzone z pracodawcą od pewnego momentu nie przynosiły efektów. Wręcz mieliśmy do czynienia z oczywistym brakiem postępu w rozmowach dotyczących przyrostu płac Pracowników ASK Poland Sp. z o.o.

Tam, gdzie my jako organizacja związkowa widzieliśmy zysk firmy i wskazywaliśmy to na podstawie obiektywnych dokumentów przedstawionych przez Pracodawcę oraz naświetlenie potrzeb materialnych pracownika i jego zaangażowanie w proces produkcyjny (świadczą o tym wyniki firmy) Pracodawca widział przede wszystkim koszty.

W wyniku powstałego konfliktu pomiędzy stronami dot. niespełnionych oczekiwań oraz nierozwiązanych problemów jako organizacja związkowa podjęliśmy działania na podstawie art. 1 i 7 z dnia 23 maj 1991 roku ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55. Poz. 236 ze zmianami).

 

Proces ten nigdy nie jest ani łatwy, ani krótki. Był pełen zwrotów, zawirowań, emocji naszych i przede wszystkim Pracowników ASK Poland Sp. z o.o. Tym bardziej w imieniu Zarządu naszej Organizacji Związkowej chciałem podziękować Pracownikom ASK Poland Sp. z o.o., zespołowi negocjacyjnemu za czynny udział, gotowość, wsparcie, zaangażowanie i nasze rozmowy.

 

W wyniku wypracowanego porozumienia Pracownicy ASK Poland Sp. z o.o. otrzymają:

1. wzrost wynagrodzenia od 01.02.2024 r.

2. wzrost dodatku za lata pracy oraz wydłużenie okresu naliczania dodatku z max. 10 lat do 15 lat.

W związku z podpisanym porozumieniem w dniu 08.02.2024r, po zakończeniu procesu naliczania Pracownikom wypłat za miesiąc styczeń przez kadry, Pracownicy otrzymają za miesiąc styczeń jednorazową premię, której celem jest wyrównanie przyrostu wynagrodzenia w wyniku podpisanego porozumienia płacowego.

Średni przyrost wynagrodzenia Pracownika ASK Polska Sp. z o.o. w roku 2024 wyniesie 12%.