Spółki / Aktualności > TI Poland


  

TI POLAND SP. Z O. O. 

Ul. Bestwińska 143a
43-346 Bielsko-Biała,  
tel. +48334992100.  
  
e-mail tipoland@pl.tiauto.com
 
 
 

     

    Pracownicy zakładów TI Poland  mieszczących się w całej Polsce oczekują wzrostu funduszu płac w tym roku. Najwyższy poziom inflancji w całej Unii Europejskiej, wzrost cen koszyka zakupów, wzrost cen mediów oraz sytacja na rynku makroekonomicznym przekłada sie na to z jakimi oczekiwaniami wzrostu fudnduszu płac zróciła się nasza Organizacja Związkowa do Zarzadu Spółki. Rozmowy są prowadzone w bardzo złej atmosferze  a dzisiejszy komunikat o braku propozycji z pewnością nie poprawi tej sytuacji. Pracodawca od samego początku zorganizowania sie pracownków usiłuje wszelkimi możliwymi sposobami utudniać dialog pomiędzy stronami. taka sytuacja nie pomaga w negocjacjach płacowych i niezadowolenie wśród pracowników rośnie jescze bardziej. Czy kolejne spotkanie przyniesie rozwiązanie obecnej sytacji??? Tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Ze swej strony w dalszym ciągu deklarujemy wolę dialogu społecznego i wypracowanie wspólnego kompromisu,jednak jak widać po zachowaniu Przedstawicieli Dyrekcji po dzisiejszym spotkaniu jesteśmy dalej niż bliżej do kompromisu

 
www.kompmar.net.pl