Spółki / Aktualności > TI Poland


  

TI POLAND SP. Z O. O. 

Ul. Bestwińska 143a
43-346 Bielsko-Biała,  
tel. +48334992100.  
  
e-mail tipoland@pl.tiauto.com
 
 
 
2022-02-01 -

 

Referendum strajkowe zakończone - jest porozumienie!!!

 

      Po wielu miesiącach prowadzenia negocjacji płacowych jeszcze w roku 2021 a później mediacji łącznie z przeprowadzeniem referendum strajkowym w 2/3 zakładów w Spółce TI Poland Sp. z o.o.

    NSZZ Pracowników Organizacja Międzyakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej zawarła porozumienie płacowe na rok 2022 oraz kończące spór zbiorowy.

     Porozumienie gwarantuje średni przyrost płac dla pracowników pośredniej i bezpośredniej produkcji wysokości 7% płacy zasadniczej a dla pracownków administracyjnych o 5%. W porozumieniu zostały również zawarte uzgodnienia z pracodawcą, iż w tym roku zostaną wspólnie wypracowane kryteria co do rozdysponowania ewentualnych wynegocjowanych podwyżek płac  w kolejnych latach. Ten kompromis to efekt mozolnych prac oraz wielu negocjacji, które nie zawsze były łatwe dla obu stron, jednak już dziś można stwierdzić, że pomimo rózniących się stanowisk stron sporu jest możliwość, aby kompromis został zawarty w toku dialogu społecznego. Liczymy, że to przełomowe porozumienie obie strony wykorzystają do tego, aby w przyszłości pomimo różnych interesów wypracowywać kompromis celem dalszej poprawy warunków płacy i pracy pracowników, jednocześnie zachowując pokój społeczny. Szczegóły porozumienia w Informator Związkowy 6/2022

 

 

 

2022-01-17 -

 

Referendum strajkowe w kolejnym zakładzie !!!

 

     W dniach 13/14.01.2022 roku pracownicy zakładu w Bielsku-Białej który jest częścią Spółki TI Poland, będą mogli wziąść udział w referendum strajkowym jakie obecnie jest prowadzone w związku brakiem jakichkolwiek rozmów przez pracodawcę dotyczących rekompesaty za brak podwyzki w roku 2021. Nadmienić również trzeba, że i w tym roku propozycja Dyrekcj jest dużo poniżej oczekiwań pracowników. Szczegóły w .Komunikat Komitetu Strajkowego

2021-12-03 -

 

Pracownicy z zakładu w Wieprzu opowiedzieli się za strajkiem !!!

 

 W dniu 3.12.2021 r. komisja skrutacyjna przeliczyła głosy jakie pracownicy Ti Poland z zakładu w Wieprzu oddali w referendum strajkowym, które przeprowadziła nasza Organizacja Związkowa.

W referendum wzięła udział ponad połowa uprawnionych do głosowania co stanowi, że wynik referendum jest wiążący. W wyniku głosowania 97,08 % pracownikow opowiedziało sie za strajkiem jeśl pracodawca nie zagwarantuje godnej podwyżki płac. 

Pracownicy zakładu w Wieprzu zadecydowali !!!

Teraz kolej na inne zakłady!!! Komitet strajkowy będzie w osobnych komunikatach informował o datach przeprowadzenia referendum w poszczególnych zakładach. Jak widać po wynikach referendum załoga jest zwarta i zdeterminowana aby walczyć o godne płace w Spółce. Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych zakładów również pokażą, iż tylko dzialając razem możemy odnieść sukces.

Razem możemy więcej !!!

 

2021-11-22 -

 

Czy będzie Strajk ??? - Pracownicy Spółki zadecydują !!!

 

     Negocjacje płacowe jakie obecnie toczą się w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w dalszym ciagu nie przyniosły porozumienia pomiędzy stronami. Głównymi powodami jest brak woli ze strony pracowdawcy, aby podjąć rozmowy o podwyżkach zbiorowych.              Obecne propozycje ze strony pracodawcy mają charakter podwyżki płac indywidualnych a takie rozwiązania nie godzą sie pracownicy Spółki. Drugą kwestią sporną to wzrosty wynagrodzeń jakie pracodawca przyznał na początku roku pracownikom Spółki (bez porozumienia ze związkiem zawodowym) które są niesatyswakcjonujące i nie pokrywają nawet obecnie szalejącej inflancji w kraju. Wobec powyzszego nadszedł czas aby pracownicy zadecydowali czy są gotowi podjąć akcje strajkową w celu wyegzewowania satysfakcjonującego wzrostu wynagrodzęń. W tym tygodniu jako Organizacja Związkowa rozpoczynamy przeprowadzenie referendum strajkowego w Spółce TI Poland . Jako pierwsi będą mieli okazję wypowiedzieć sie w referendum pracownicy zakładu  w Wieprzu. Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi informatorami.

 

Informator Związkowy 43/2021

Informator Związkowy 44/2021

 

 

2021-08-30 -

 

Konferencja prasowa przed zakładem TI Poland w Wapiennicy

 

W dniu 26.08.2021 r. przed zakładem TI Poland w Wapiennicy odbyła sie krótka konferencja prasowa zorganizowana przez naszą Organizację Związkową na którą została zaproszona posłanka Daria Gosek-Popiołek. Po konferencji wspólnie złożyliśmy do pracodawcy wniosek poprzez interwencję poselską o udostępnienie dokumentacji ekonomicznej  Spółki. Dyrekcja w dalszym ciągu twierdzi, iż nie widzi potrzeb wzrostu wynagrodzeń dla pracownikow w tym roku  pomimo wysokiej inflancji oraz wynagrodzeń w spółce  dużo poniżej rynkowej płacy. Stąd  jako Organizacja Związkowa po zakończynych fiaskiem mediacjach  jesteśmy  w fazie przygotowań do referendum strajkowego we wszystkich zakladach TI Poland. Poniżej zamieszamy linki do:

Galeria

Radio Katowice

www.facebook.com

You Tube 

 

2021-06-18 -

 

Mediacje zakończone fiaskiem - Będzie strajk !!!


W dniu 17.06.2021 roku w Spółce TI Poland odbyły się mediacje pomiędzy Przedstawicielami Pracodawcy a NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej z udziałem Mediatora wyznaczonego z listy Ministrstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Mediacje zakończyły sie fiaskiem rozmów po ktorych został sporządzony prokół rozbieżności !!!

Stanowisko Przedstawicieli Dyrekcji jest od kliku spotkań niezmienne (brak potrzeby wzrostu wynagrodzeń w 2021) pomino tego, iż jako organizacja wykazaliśmy dobrą wolę do zawarcia porozumienia zdecydowanym zredukowaniem żądań z jakimi wystąpiśmy,ale i to nie spotkało sie akceptacją Dyrekcji zakładu. Od dnia dzisiejszego rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzenia akcji protestacyjnych łacznie ze strajkiem. Szczegóły w Informator Związkowy 24/2021

 

2021-04-15 -

 

Co dalej z podwyżkami dla pracowników TI Poland ?

 

Pomimo trzech spotkań negocjacyjnych jakie odbyły sie pomiędzy Organizacją Związkową a Przedstawicielami Pracodawcy, Dyrekcja Spółki TI Poland Sp. z o.o. nie przedstawiła żadnej propozycji wzrostu funduszu płac dla pracownków Spółki. W związku z powyższym Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, podjął uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego. Głównym postulatem jest wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Spółki w tym roku. 

2021-03-17 -

 

Czy pracownicy TI Poland Sp. z o.o otrzymają w tym roku wzrost wynagrodzeń miesięcznych???

 

    Negocjacje płacowe jakie traja od lutego z Ti Poland nie przyniosły w dniu dzisiejszym porozumiienia pomiędzy Dyrekcją Spółki a Związkiem Zawodowym. Pomiomo, iż było to drugie spotkanie z kolei przedstawiciele pracodawcy nie odnieśli sie do oczekiwań jakie złożyła Organizacja Związkowa i nie przedstawiła żadnej propozycji wzrostu wynagrodzeń w roku 2021. Informator Zwiąkowy 10/2021

 

 

 

2020-09-22 -

 

Spotkanie w TI Poland

 

W dniu 21.09.2020 roku (poniedziałek) na wniosek Naszej Organizacji Zwiazkowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji. Na spotkaniu miały być wyjaśnione niejasności co do zasad wynagradzania pracowników z poszczególnych zakładów oraz sprawy z jakimi zwrócili sie nasi członkowie. Nie jesteśmy do końca zadowoleni z efektów spotkania nie wszystkie tematy z którymi się zwróciliśmy zostały wyjaśnione. Liczymy że na kolejnych spotkaniach dojdziemy do porozumienia z Przedstawicielami Dyrekcji co do tematów w których mamy wiele wątpliwości.

Informator Związkowy 25/2020

 

2020-07-24 -

 

TI Poland Sp. z o.o. to kolejna Spółka która wchodzi w szeregi naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

 

        Pragniemy poinformować, iż w inicjatywy pracownków Spółki TI Poland Sp. z o.o. z jaką zwrócili się do naszego Związku Zawodowego w lipcu  2020 roku Zarząd Związku postanowił rozszerzyć swoją dziłalność statutową o w/w Spółkę.

     TI POLAND SP Z O O to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Produkcja przewodów hamulcowych i paliwowych. Powstała w 2001 roku. Forma prawna firmy TI POLAND SP Z O O to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiada numer NIP 9371000329, numer REGON 070661916 i KRS 0000071092, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Bestwińska 143a 43-346 Bielsko-Biała, województwo ŚLĄSKIE. Z firmą TI POLAND SP Z O O skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48334992100. Odwiedź stronę internetową  firmy TI POLAND SP Z O O lub wyślij wiadomość na adres e-mail tipoland@pl.tiauto.com

 

 
www.kompmar.net.pl