O NSZZ > Świadczenia stutowe


 

Wysokość zasiłków statutowych przysługujących członkom
NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa  FCA Poland S.A.
i Spółek w Bielsku-Białej

 

Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2019 r. zatwierdziło następujące wysokości zasiłków statutowych:

 

  • Z tytułu urodzenia dziecka                                                                                  500  zł.
  • Z tytułu zgonu członka Związku                                                                         400  zł.
  • Z tytułu zgonu członka rodziny                                                                          400  zł. 
  • Z tytułu odwiedzin chorego członka Związku                                                   100  zł.  
  • z tytułu odejścia na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne            400 zł.                                   - jako dofinansowanie do prezentu,

 
*ze świadczeń statutowych pomijać odwiedziny chorych członków związku mogą korzystać osoby z minimum 6 miesięcznym stażem związkowym, w przypadkach szczególnych decyzje podejmie Zarząd

 

 
Za Zarząd
Laszczak Krzysztof


www.kompmar.net.pl