Strona główna


Witamy na naszej stronie.... zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

aktualnosci

02 - 09 - 2020   

 

 

Czy będa podwyżki w FCA Poland ?

 

       W dniu wczorajszym zostało skierowane pismo do Dyrekcji FCA Poland o pilne wznowienie rozmów płacowych na rok 2020. Rozmowy zostały przerwane w związku z zatrzymaniem produkcji w miesiącu marcu spowodowaną przerwanym łańcuchem dostaw. Podtrzymując zapewnienia Dyrekcji skierowaliśmy pismo o wznowienie rozmów, które pozwolą na regulacje placowe dla pracowników FCA Poland S.A. w roku 2020

 

FCA Poland

 


14 - 08 - 2020   

 

Posiedzenie RDS - brak quorum !!!

 

W dniu 13 sierpnia 2020 miało miejsce plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego zostały omówione założenia do projektu budżetu państwa w tym najważniejsze kwestii dotyczące wskaźników wzrostu - płacy minimalnej, płac w budżetówce oraz rewaloryzacji rent i emerytur.

W trakcie posiedzenia miała również zostać przyjęta Uchwała nr. 88 w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego dotycząca ratowania miejsce pracy w automotive. Stanowisko wcześniej wypracowane w Zespole ds. polityki gospodarczej i rynku nie zostało przyjęte przez brak quorum. Kolejny raz w tym roku w posiedzeniu plenarnym ( osobiście i on-line ) nie uczestniczyli  przedstawiciele NSZZ Solidarności – udowadniając że nie wyrażają oni troski o miejsca pracy w tym sektorze a tym samym okazali stosunek do dialogu społecznego.     

 

 


11 - 08 - 2020   

 

Głosowanie w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego. Dwa głosy przeciw !!!

 

    Stanowisko Zespołu ds. polityki gosp. i rynku pracy w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, które dzięki staraniom Federacji (gdzie uczestniczyliśmy jako organizacja Międzyzakładowa w pracach nad tym stanowiskiem) i OPZZ zostało wypracowane i zaakceptowane celem ratowania miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym.  Jak widać z poniższego głosowania dwa głosy były przeciw – NSZZ Solidarnościktóra nie podała żadnej przyczyny !  Czyżby nie zależało im na miejscach pracy w motoryzacji !!  Oraz Lewiatan  który  uważa, że dialog na temat instrumentów zwiększających elastyczność pracy, niezbędną w trudnych czasach, należy prowadzić w ramach Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS.

 

    


27 - 07 - 2020   

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

 

       W dniu 23 lipca 2020 na wniosek Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zostało zwołane posiedzenia WRDS w Katowicach poświęcone sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym i hutniczym wywołaną skutkami pandemii koronawirusa oraz rynkiem mocy. Zostały omówione główne problemy w tych branżach oraz zostały przedłożone stanowiska dotyczące rozwiązań celem utrzymania miejsc pracy w tych sektorach

 

Motoryzacja - stanowisko WRDS


24 - 07 - 2020   

 

TI Poland Sp. z o.o. to kolejna Spółka która wchodzi w szeregi naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

 

        Pragniemy poinformować, iż w inicjatywy pracownków Spółki TI Poland Sp. z o.o. z jaką zwrócili się do naszego Związku Zawodowego w lipcu  2020 roku Zarząd Związku postanowił rozszerzyć swoją dziłalność statutową o w/w Spółkę.

     TI POLAND SP Z O O to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Produkcja przewodów hamulcowych i paliwowych. Powstała w 2001 roku. Forma prawna firmy TI POLAND SP Z O O to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiada numer NIP 9371000329, numer REGON 070661916 i KRS 0000071092, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Bestwińska 143a 43-346 Bielsko-Biała, województwo ŚLĄSKIE. Z firmą TI POLAND SP Z O O skontaktujesz się telefonicznie pod numerem +48334992100. Odwiedź stronę internetową  firmy TI POLAND SP Z O O lub wyślij wiadomość na adres e-mail tipoland@pl.tiauto.com

 


23 - 06 - 2020   

 

Spotkanie w Electropoli

 

W dniu 23.06.2020r. odbyło sie spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Zwiazkowymi które prowadzą działaność statutową w  Spółce. Na spotkaniu Dyrekcja przedstawiła bieżącą sytuacje w zakładzie oraz poinformoqwała o nie przedłużaniu porozumień dotyczących obniżenia wynagrodzeń pracowników wynikających z taczy antykryzysowej jakie do tej pory obowiązywały w Spółce. Szczegóły w Komunikat 21/2020

 


05 - 06 - 2020   

 

FCA Poland przedłuża zawieszenie produkcji do 14.06.2020

 

 

W  dniu dzisiejszym do naszej Organizacji wpłynął  kolejny już  komuniat ze spółki  FCA Poland S.A.   o wydłużeniu o kolejne dni zawieszenia produkcji w  zakładadzie w  Tychach. 

 

 

FCA Poland 

 

  


05 - 06 - 2020   

 

Komunikat FCA Powertrain oraz FCA Poland 

 

 

 Pod koniec maja nasza Organizacja Zwiazkowa skierowała pisma do FCA Poland oraz FCA Powertrain dotyczące wątpliwości wyliczenia wynagrodzeń pracowniczych za poprzedni miesiąc. Pracownicy otrzymali prawodłowo swoje wynagrodzenia. Poniżej zamieszamy komunikaty które zawieraja wyjaśnienia w jaki sposób zostały wyliczone wynagrodzin

FCA Poland

FCA Powertrain

 

 

 


05 - 06 - 2020   

 

Spotkanie dotyczące aktualnej sytacji w Spółce

 

    W dniu 4.06.2020r. odbyło sie spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki na którym omówiono bieżącą sytację w zakładzie w Bielsku-Białej. Dyrekcja przedstawiła dane które mówią o poważnym spadku zamówień w stosunku do liczby pracowników obecnie zatrudnionych w zakładzie w Bielsku-Białej.        Propozycja Dyrekcji o wydłużeniu okresu zmniejszonego wymiaru czasu pracy o 20% do końca roku nie została przez naszą organizację zaakceptowana na spotkaniu. Porozumienie nie zostało podpisane. Na ten temat z pewnością odbędą się jeszcze spotkania dlatego zwracamy się do członków naszej Organizacji oraz wszystkich pracowników o ewentualne sugestie do przedstawicieli Związku na zakładzie lub bezpośrednio do naszego biura. Na spotkaniu udało się uzyskać odpowiedź na pytania zadawane przez pracowników na temat karty Multisport. Przedstawiciele Dyrekcji potwierdzili iż z karty nie będzie można korzystać do końca czerwca.

 

 


02 - 06 - 2020   

 

 

Spotkanie w Electropoli

 

W dniu 2.06.2020 r odbyło się spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Zwiazkowymi które dotyczyło sytuacji ekonomicznej Spółki. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z informacją o przebiegu spotkania

 

Komunikat 18/2020