Spółki / Aktualności > Sirio Polska


Siedziba firmy:

SIRIO Polska Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 813 24 85

 

 


 

2021-03-26 -

 

Pracownicy Sirio Polska otrzymają wzrost wynagrodzeń od 1 marca 2021

 

 

Porozumienie płacowe jakie zostało zawarte w dniu 25.03.2021r. pomiędzy Organizacjami Związkowymi a przedstawicielami Dyrekcji Spółki gwarantuje podwyższenie płacy zasadniczej o kwotę 1.55 zł/godz (brutto) w równej kwocie dla każdego pracownika na stanowiskach robotniczych. Na stanowiskach nierobotniczych kwota podwyżki wyniesie 260,87 (brutto) miesięcznie. Wraz z premią 15% daje to wzrost płacy mięsięcznej dla pracowników w kwocie 300 zł (brutto). Dodatkowo pracownikom do dnia 02.04.2021 zostanie wypłacona nagroda w maksymalnej wysokości w kwocie 1500 zł (brutto)

 

2019-05-22 -

 

Sirio Polska Sp. z o.o. Kolejna Spółka z grupy FCA w której zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2019

 

       W dniu 21.05.2019 roku zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. na rok 2019. Jest to kolejna Spółka z grupy FCA,  która po zakończonych negocjacjach w FCA Poland rozpoczeła negocjacje płacowe na rok 2019. Po trzech spotkaniach porozumienie z Organizacjami Zwiazkowymi zostało zawarte. Pracownicy Sirio Polska otrzymają 200 zł miesięcznie przyrostu płac od 1.05.2019 r. oraz nagrodę indywidualna w kwocie 400 zł brutto. Na spotkaniu została również ogłoszona wysokość tegorocznej premi efektywnoiściowej, która zostanie wypłacona pracownikom wraz z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2019. Szczegóły w Informator Związkowy 23/2019

 

2018-04-03 -

 

Sirio Polska Sp. z o. o. jako kolejna Spółka w której zostaje zawarte porozumienie płacowe na rok 2018

 

   Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Społki że w dniu 29 marca 2018 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące wzrostu funduszu płac dla pracowników Sirio Polska Szczegóły w Informator Związkowy 20/2018

 

 

2017-04-13 -

                                                  Wrzost płac w Sirio Polska Sp. z o.o.

 

W dniu 13 kwietnia 2017 zostało zawarte Porozumienia Zakładowych Organizcji Związkowych z Dyrekcją Sirio Polska Sp. z o.o dotyczące tegorocznego wzrostu płac. Od 1 kwietnia 2017 każdy pracownik Sirio Polska otrzyma wzrost płacy miesięcznej wraz z premią w kwocie 100 zł. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w jednorazowa nagroda w wysokości 900 zł. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień. 


2015-03-27 -

               Wniosek o rozpoczęcie negocjacji płacowych w Sirio Polska 

 

Mając na uwadze trwające rozmowy płacowe w Fiat Auto Poland S.A., ( będącego 100 % właścicielem Sirio Polska Sp. z o.o.)  oraz w innych Spółkach Grupy Fiata w Polsce Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa Fiat Auto Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej na podstawie § 46 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. wnioskuje o rozpoczęcie negocjacji płacowych celem ustalenia pakietu ekonomicznego dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o. na roku 2015.

 

 

2013-01-02 -

                                                     Nagroda świąteczna w Sirio Polska 

 

W dniu 2 stycznia 2013 Dyrekcja Sirio Polska Sp. z o.o. zweryfikowała swoje stanowisko odnośnie nagrody świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i poinformowała Zakładowe Organizacje Związkowe że w dniu 10 stycznia 2013 wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień zostanie ona wypłacona w kwocie 500 zł..

2012-12-24 -

 

Brak Nagrody świątecznej w Sirio Polska ! ! !

Pracownicy Sirio Polska Sp. z o.o. jako jedyni pracownicy Grupy Fiata w Polsce zostali w tym roku pozbawieni przez Dyrekcję Spółki tegorocznej nagrody świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W związku z takim potraktowaniem pracowników nasz Związek skierował pismo do Dyrekcji Spółki oraz członków Zarządu.

 

Pismo w załączaniu w formie pdf.

 

2012-05-23 -

 

Premia efektywnościowa w Sirio Polska 2012 

 

W dniu 22 maja 2012 miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Fiat Auto Poland w trakcie którego została zaprezentowana tabela premii efektywnościowej na rok 2012. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Sirio Polska Sp. z o.o., pracownicy na poszczególnych kategoriach zaszeregowania otrzymują 75 % kwoty, poniżej prezentujemy tabelę w formie załącznika pdf.

 

 

 

2011-10-01 -

SIRIO POLSKA ma już 10 lat

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Miedzyzakładowa Fiat Auto Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej w związku z 10 rocznicą utworzenia Sirio Polska Sp. z o.o. pragnie złożyć Kierownictwu firmy oraz wszystkim zatrudnionym pracownikom najlepsze życzenia.


Wszlkiej pomyślności w dalszej działalnosci oraz samych sukcesów w tej niełatwej pracy jaką wykonują pracownicy na rzecz zabezpieczenia mienia i warunków przeciwpożarowych na ternie fukcjonowania Spółek Grupy Fiata.


Mamy nadzieję, że Spółka nadal będzie stawarzała swoim pracownikom gwarancję stabilności i rozwoju dzisiaj i w latach następnych.

Mirosław Grzybek

 

www.kompmar.net.pl