Spółki / Aktualności > Shiloh


       

        Shiloh Industries Sp.z o. o.

        Bielsko Biała ul Wyzwolenia 84
       
Tel 33 499 24 35

 

 

2021-01-25 -

 

 

Rozmowy płacowe na rok 2021 trwają!

 

   W dniu 22.01.2021 (piątek) odbyło sie drugie z kolei spotkanie przedstawicieli dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi które prowadzą działalność statutową w Shiloh Industries w Bielsku-Białej. Spotkanie dotyczyło wzrostu płac dla pracowników Spółki.
   Głównym tematem spotkania było wdrożenie przyrostu płac dla pracowników Shiloh Industries Bielsko-Biała. Porozumienie nie zostało zawarte. Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 29.01.2021 r . Szczegóły w Informator Związkowy 1/2021
 
 
 

 

2019-07-12 -

 

Shiloh Industries Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ostatnią Spółką w której zostało zawarte porozumienie płacowe

 

       W dniu 11.07.2019 roku zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki Shiloh Industries Sp. Z o.o. w Bielsku-Białej na rok 2019 oraz 2020.

Pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni otrzymają wzrost wynagrodzeń o kwotę 200 zł (brutto) miesięcznie od 1.05.2019r. Oznacza to że wraz z wynagrodzeniem za miesiąc Lipiec 2019 pracownicy otrzymają wyrównanie w kwocie 400 zł.

Od 1.05.2020r. pracownicy otrzymają podwyżkę płacy miesięcznej w kwocie 140 zł (brutto) oraz dodatkowo w momencie wdrożenia nowego systemu płacowego nad którym prace już trwają i będą kontynuowane po przerwie urlopowej pracodawca zabezpieczył kwote w wysokości 40 zł na kązdego pracownika .Podwyżka będzie uzależniona od oceny indywidualnej pracownika.

Prace nad nowym systemem wynagradzania to bardzo złożony proces który po zakończeniu powinien rónież przynieśc wzrosty wynagrodzeń dla pracowników Spółki którzy na chwilę obecną są dużo poniżej w płacach jakie kształtują sie na rynku lokalnym.

Koleżanki i Koledzy w Spólce jako benefit jest uruchomiony program Pracowniczych Planów Emerytalnych. Zachęcamy do wstępowania do tego programu. Jest to program w którym pracownik ponosi tylko koszt podatku od składki jaką wpłaca pracodawca na indywidualne konto pracownika, które ma w przyszłosci zasilić emerytury.

 

 

2019-02-01 -

 

Shiloh Industries Sp. z o.o. Bielsko-Biała zaczyna rok od wpowadzenia Pracowniczych Planów Emerytalnych

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, pragnie poinformować członków Związku Zawodowego, iż w miesiącu styczniu odbywały się spotkania z Zarządem Spółki. Pierwszym tematem, który był omawiany to  "Wartościowanie stanowisk pracy" a drugim wprowadzenie Pracowniczych Planów Emerytalnych dla pracowników Spółki. Szczegóły w Informator Związkowy 7 2019

 

 

2018-09-21 -

     

 Wchodzimy w prawa i obowiązki Układu Zbiorowego Pracy w Shiloh Industries

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki Shiloh Industries w Bielsku-Białej, że w miesiącu wrześniu zgodnie z zapisami KP staliśmy się pełnoprawną stroną Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Shiloh Industries.Zapraszamy do zapoznania się z Informator Związkowy 37/2018

 

 

2018-07-10 -

 

Czy pracownicy Shiloh Industries w Bielsku-Białej są zadowoleni z podpisanego porozumienia płacowego???

 

      Zapisy w porozumieniu płacowym które zostało zawarte pomiędzy Pracodawcą a Związkiem Zawodowym "Solidarność" w  Shiloh Industries w Bielsku-Białej są dalekie od oczekiwań pracowników Spółki. Miesięczna kwota podwyżki (85 zł brutto) dla pracownika z dodatkowym uwarunkowaniem że w pewnych przypadkach pracownik nie otrzyma podwyżki zbiorowej jest dla naszej Organizacji nie do zaakceptowania. Szczegóły w Komunikat 33/2018

 

2018-05-28 -

 

Druga tura rozmów płacowych - spotkanie odwołane!!!

 

         W dniu 28 maja 2018 roku nasza Organizacja Związkowa została powiadomiona przez przedstawicieli Dyrekcji Shiloh Industries o odwołaniu spotkania, które było wcześniej zaplanowane na dzień 29.05.2018r. Decyzja ta została podjęta po tym jak drugi Związek Zawodowy nie wyraził zgody na nasz wniosek o wstąpienie w prawa i obowiązki do Zakładowego Układu Zbiorowego. Szczegóły w Informator Związkowy 31/2018

 

2018-05-25 -

 

Shiloh Industries Sp.z o. o. w Bielsku-Białej rozpoczyna rozmowy płacowe

 

      W dniu 25 maja 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z przedstawiciemi Dyrekcji, które miało na celu rozpoczęcie rozmów na temat przyrostu funduszu płac dla pracowników Shiloh Industries Sp. z o. o. Na spotkaniu zostało wyjaśninych wiele zagadnień w związku z rozpoczęciem przez Dyrekcję zmian w siatce wynagrodzeń, oraz Dyrekcja zaprezentowała swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki. Szczegóły w Informator Związkowy 30/2018

 

2018-04-24 -

 

Spotkanie Przedstawicieli Organizacji Związkowej z Dyrekcją Spółki Shiloh

 

  W dniu 23.04.2018r odbyło sie spotkanie Dyrekcji Spółki z naszą Organizacją Związkową, które miało mieć na celu rozpooczęcie rozmów na temat wzrostu funduszu płac dla wszystkich pracowników Shiloh Industrial SP. z o. o. Szczegóły w Informator Związkowy 24/2018

 

 

2018-04-18 -

 

 Bliżej pracowników Spółki Shiloh Industries

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej pragnie poinformować członków Związku Zawodowego oraz wszystkich pracowników Shiloh Industries, że w związku z objęciem działalnością statutową oraz inicjatywą ze strony pracowników Spółki postanowił zorganizować cykliczne spotkania z pracownikami.Szczegóły w Informator Związkowy

 

2018-03-21 -

 

Jesteśmy w Shiloh Industries Sp. z o. o.

 

       Pragniemy poinformować iż w inicjatywy pracownków Spółki Shlioh Industries z jaką zwrócili się do naszego Związku Zawodowego na przełomie stycznia i lutego 2018 roku Zarzad Związku postanowił rozszerzyć swoją dziłalność statutową o w/w Spółkę. Firma Shiloh Industries jest wiodącym dostawcą wyrobów i procesów w zakresie formowania metali, jak i odlewania magnezu i aluminium, działającą w branży motoryzacyjnej. Posiadają fabryki w całej Ameryce Północnej, Europie i Chinach. W Polsce  zakład produkcyjny mieści się w Bielsku Białej na ul Wyzwolenia 84.

 

www.kompmar.net.pl