Notes Związkowca


 

Notes Związkowca

podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy 

1304,10zł. do 31.05.2023 r

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1350,70 zł. do 1.03.2022 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1338,44 zł.

do 1.03.2022 r.

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

 4944,79 zł. zmiana od 1.03. każdego roku

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

 1662,97 zł od 1.012022 r.

 

6.  Płaca minimalna 

3490 zł.

3600 zł

od 01.01.2023 r.

od 01.07.2023 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe 

45 zł. /za dzień od 01.01.2023 r.
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
1033 zł./1% do 1.03.2022 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

6480,67 zł  zł. za III kw 2022 r.

 

10. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.

 

 

Kwoty wolne od podatku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH DOCHODÓW (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
do 8 000,00 zł
1 440,00 zł
(8 000,00 zł x 18%*)
od 8 000,00 zł do 13 000,00 zł
1 440,00 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
883,89 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000,00 zł) / 5 000,00 złza podstawę obliczenia podatku przyjmujemy tu przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu 
od 13 001,00 zł do 85 528,00 zł
556,02 zł
od 85 529,00 zł do 127 000,00 zł
556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528,00 zł) / 41 742,00 zł (różnica między 127 000,00 zł i 85 528,00 zł)

 

www.kompmar.net.pl