Notes Związkowca


 

Notes Związkowca

podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy 

847,80zł. od 1.06.2018 r

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1140,99 zł. od 1.03.2019 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1100,00 zł.

825,00 zł.

od 1.03.2019 r.

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

 4003,88 zł. 1.03.2019 - 28.02.2020.

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

 1 229,30 zł od 1.012019

 

6.  Płaca minimalna 

2 250 zł. od 1.01.2019 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe 

30 zł. /za dzień od 1.03.2013
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
854 zł./1% od 1.04.2018 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

4585,03 zł  zł. za rok 2018

 

10. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.

 

 

Kwoty wolne od podatku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH DOCHODÓW (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
do 8 000,00 zł
1 440,00 zł
(8 000,00 zł x 18%*)
od 8 000,00 zł do 13 000,00 zł
1 440,00 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
883,89 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000,00 zł) / 5 000,00 złza podstawę obliczenia podatku przyjmujemy tu przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu 
od 13 001,00 zł do 85 528,00 zł
556,02 zł
od 85 529,00 zł do 127 000,00 zł
556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528,00 zł) / 41 742,00 zł (różnica między 127 000,00 zł i 85 528,00 zł)

 

www.kompmar.net.pl