Notes Związkowca


 

Notes Związkowca

podstawowe wskaźniki z zakresu prawa pracy

 

Rodzaj świadczenia Kwota podstawowa
Termin obowiązywania

 

1.  Zasiłek dla bezrobotnych 100 % podstawy 

1240,80zł. od 1.09.2020 r

 

2.  Świadczenie przedemerytalne

1262,40 zł. do 1.03.2022 r.

 

3. Najniższa emerytura i renta

1250,88 zł.

 

do 1.03.2022 r.

 

4.  Kwota bazowa do wyliczenia "starej" emerytury

 4512,41 zł. 1.03.2021 - 28.02.2022.

 

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

 1662,97 zł od 1.012022 r.

 

6.  Płaca minimalna 

3010 zł. od 1.01.2022 r.

 

7. Dieta krajowa za podróże służbowe 

38 zł. /za dzień od 28.07.2022 r.
8. Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
1033 zł./1% do 1.03.2022 r

 

9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

6022,49 zł  zł. za 11.2021 r.

 

10. Zasiłek pogrzebowy

4 000 zł. od 1.03.2011 r.

 

 

Kwoty wolne od podatku

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH DOCHODÓW (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
do 8 000,00 zł
1 440,00 zł
(8 000,00 zł x 18%*)
od 8 000,00 zł do 13 000,00 zł
1 440,00 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
883,89 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000,00 zł) / 5 000,00 złza podstawę obliczenia podatku przyjmujemy tu przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu 
od 13 001,00 zł do 85 528,00 zł
556,02 zł
od 85 529,00 zł do 127 000,00 zł
556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru:
556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528,00 zł) / 41 742,00 zł (różnica między 127 000,00 zł i 85 528,00 zł)

 

www.kompmar.net.pl