Spółki / Aktualności > Marpol Sp. z o.o.


  43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 141

 

2017-12-21 -

 

Negocjacje płacowe  w Marpol Sp z o. o. na 2018 rok zakończone.

 

       We wtorek 19 grudnia miało miejsce drugie z kolei spotkanie Organizacji Związkowych działajacych na terenie Spółki na którym zostało zawarte Porozumienie Płacowe dla pracowników na rok 2018.Porozumienie to gwarantuje pracownikom Spółki Marpol Sp. z o. o. wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku na które składa sie przyrost płacy zasadniczej oraz wprowadzenie dodatku stażowego.W porozumieniu zawarto również zapis o Jubileuszach dla pracowników.Szczegóły w Informatorze Związkowym nr 27/2017

 

2017-02-24 -

                                   Zakończone negocjacje płacowe w Marpol Sp. z o.o.
 

W czwartek 23 lutego w trakcie kolejnego spotkania negocjacyjnego pomiędzy Dyrekcją Marpolu Sp. z o.o. a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące zwiększenie wynagrodzeń pracowniczych w roku 2017. Porozumienie to gwarantuje pracownikom Marpol Sp. z o.o. tegoroczny wzrost płac w kwocie 200 zł. miesięcznie. Szczegóły w Informtorze Związkowym nr 5/2017
 

2017-02-06 -

                                                                  Negocjacje 2017 w Marpol Sp. z o.o.
 

W piątek 3 lurtego miało miejsce spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Marpolu Sp. z o.o. której przewodniczył dyr. Maurizio Romeo. Spotkanie to miało jeden zasadniczy temat – odpowiedź przedstawicieli Spółki na żądania płacowe, jakie do Zarządu Spółki skierowały Zakładowe Organizacje Związkowe. W pierwszej kolejności Dyrekcja pozytywnie ustosunkowała się, aby w również w roku 2017 funkcjonowała roczna nagroda frekwencyjna w kwocie 1200 zł. na zasadach, jakie obowiązywały w roku 2016.

 

                                                        Szczegóły w Informator Związkowy nr 3/2107

 

2017-01-13 -

                Zawarty nowy Regulamin wynagradzania dla pracowników Marpol Sp. z o.o.
 

 

W dniu 11 stycznia 2017 został zawarty i podpisany nowy Regulamin Wynagradzania dla pracowników Marpol Sp. z o.o. Zapisy nowego regulaminu porządkują wiele spraw płacowych, którego najważniejszym elementem jest tabela płacowa oraz tafifiaktor szeregowy. Wprowadzenie powyższych narzędzi umożliwi pracownikom na identyfikację na jakim poziomie są zaszeregowani i ile wynosi maksymalna stawka  na danym stanowisku. Więcej informacji w Informatorze Związkowym 1/2017

 

 

2016-11-08 -

                    Nowy Regulamin wynagradzania dla pracowników Marpol Sp. z o.o.  
 

W dniu 7 listopada 2016 z inicjatywy naszego Związku miało miejsce pierwsze spotkanie z Dyrekcją Spółki celem zawarcia nowego Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Marpol Sp. z o.o. Dotychczasowy Regulamin wynagradzania pod wieloma aspektami odbiegł od rzeczywistości zawierając wiele zapisów które utrudniały interpretacje i powodowały brak przejrzystości. Zapisy nowego regulaminu uporządkują sporo spraw płacowych a najważniejszym elementem będzie  tabela płacowa oraz taryfikator zaszeregowania pozwalający pracownikowi zorientować się na jakim poziomie jest zaszeregowany i  jaki poziomu płacowy może osiągnąć na danym stanowisku.  Jako Związek będziemy dążyć aby do końca roku był on zawarty tak aby w trakcie przyszłorocznych negocjacji pracownicy otrzymali wzrost wynagrodzeń zgodnie z nowymi zasadami. Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 22 listopada.

 

2016-06-23 -

Jeszcze w tym roku pracownicy Marpol Sp. z o.o.

otrzymają dodtkowe środki finansowe 
 

W dniu 23 czerwca 2016 Dyrekcja Spółki, której przewodniczył pan Alekssandro Curto odpowiadając na nasze wnioski zawarte w piśmie z dnia 31 maja 2016, a także biorąc pod uwagę sytuację, z jaką boryka się firma pod względem zatrudniania nowych pracowników zaproponowała rozwiązania finansowe pozwalające pracownikom jeszcze w tym roku zwiększyć łączny dochód od 1 800 zł. do 2 400 zł.

Szczegóły w Informatorze Związkowym nr 20/2016

2016-06-09 -

Marpol Sp. z o.o. - podział środków z ZFŚS 

 

W dniu 9 czerwca 2016 Dyrekcja Spółki zaprezentowała Zakładowym Organizacjom Związkowym wyliczenia dotyczące rozdysponowania środków finansowych pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym rok podobnie jak w roku ubiegłym kolejna ekipa rządowa nie podniosła odpisu podstawowego i utrzymała go na poziomie ubiegłorocznym, pomimo wniosku, jaki został skierowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Odpis na jeden etat ( nie na pracownika ) wynosi nadal 1 093, 93 zł. - szczegóły spotaknia w Informatorze Związkowym nr 19/2016 

 

 

2016-01-21 -

                       Rozmowy na Marpolu

 

W środę 20 stycznia 2016 Marpol Sp. z o.o. jako pierwsza ze spółek, w których prowadzimy działalność związkowa odpowiadając na nasz pisemny wniosek zorganizowała spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Marpol Sp. z o.o. z przedstawicielami Dyrekcji Spółki, której przewodniczył pan Alessandro Curto - odpowiedzialny za Służby Personalne w Grupie. W trakcie spotkania zostały omówione tematy zgłoszonych przez nasz Związek. Informacje oraz przebieg spotkania zawiera nasz Informator Związkowy nr 1/2016.

 

 

www.kompmar.net.pl