Spółki / Aktualności > Magneti Marelli


Główna siedziba:

ul. Zaruskiego 11
41-200 Sosnowiec,
Tel.: (32) 296 01 11
Fax: (32) 263 66 18

 


 
2021-03-30 -

 

Pracownicy Marelli Poland Bielsko-Biała otrzymają wzrost wynagrodzeń od 1.03.2021

 

W dniu 30.03.2021r zostało podpisane porozumienie przez jedną Organizację Związkową dzięki któremu pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie już za miesiąc marzec 2021. Podpisanie prozumienia gwarantuje wzrost wynagrodzenia miesięcznego średnio o kwotę 180 zł (brutto) poprzez podniesienie stawek MPG. W związku z faktem, iż w miesiącu marcu pracownicy pracowali w dużej ilości nadgodzin spowodowanej wysoką absencją koleżanek czy kolegów z pracy, podpisane porozumienie gwarantuje również dodatni skutek w postaci  indywidualnie przepracowanych godzin nadliczbowych. O szczegółach i przebiegu tych trudnych negocjacji można przeczytać w Informator Związkowy14/2021

 

2020-05-28 -

 

Marelli wznawia produkcję od 1 czerwca 2020

 

  W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrekcją Spółki oraz Organizacjami Związkowymi które dotyczy wznowienia produkcji w Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.  W związku z planowanym w miesiącu czerwcu 2020 wznowieniem produkcji w ograniczonym zakresie wynikającym z aktualnej sytuacji zmniejszenia zamówień klijentów wywołanej pandemią wirusa SARS-Cov-2  od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 roku wprowadza się w stosunku do wszystkich pracowników Spółki obniżony o 20% wymiar czasu pracy. W porozumieniu na wniosek naszej Organizacji Zwiazkowej został również zawarty zapis iż "Premia efektywnościowa oraz premia urlopowa zostaną wypłacone na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie Wynagradzania. Podstawą wyliczenia premii urlopowej będzie indywidualne mięsięczne teoretyczne wynagrodzenie pracownika za czerwiec w pełnym wymiarze czasu pracy."

Porozumienie oraz tabela

 

2020-03-13 -

 

Marelii Poland Bielsko porozumienie płacowe na 2020 rok podpisane!!!

 

          Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Społek w Bielsku-Balłej informuję iż w dniu 13.03.2020 roku zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki. Negocjacje toczyły się od stycznia prozumienie płacowe pozwala pracownikom bezpiecznie myśleć o  przyszłości . Kwoty oraz szczegóły porozumienia zawarte są w 13/2020 Informator Związkowy

 

 

2020-02-27 -


Drugie spotkanie w Marelli - porozumienia brak!

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26.02.2020 roku odbyło się drugie z kolei spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Zarządu Spółki dotyczące wzrostu funduszu płac dla pracowników Marelli Poland w Bielsku-Białej. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanego porozumienia płacowego dla pracowników bielskiego zakładu. Propozycja jak została zaprezentowana przez przedstawicieli Zarządu Spółki jest daleka od oczekiwań pracowników bielskich zakładów. Szczegóły w Informator Związkowy 10/2020

 

 

2020-02-11 -

 

Rozmowy w Marelli

 

   W dniu 10.02.2020 roku Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Miedzyzakładowa FCA Poland S.A. i SPółek w Bielsku-Białej skierował na piśmie do Dyrekcji Marelli oczekiwania związane ze wzrostem funduszu płac dla pracowników Marelli Bielsko. Jak pokazuje obecna dobra sytacja w zakładzie oraz perspektywa duże go rozwoju zakładu mieszczacego się w Bielsku-Białej pracownicy oczekują, iż wzrost wynagrodzeń przełoży się na ich zaangażowanie w ciężką pracę jaką wykonują często pracując w nadgodzinach. Szczegóły w Marelli wzrost wynagrodzeń2020

 

 

2019-11-28 -

Spotkanie w Marelli

 


Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28.11.2019 r. odbyło sie spotkanie Organizacji Związkowych, które prowadzą działalność statutową w Spółce z przedstawicielami Dyrekcji zakładu. Na spotkaniu została szeroko omówiona bieżąca sytuacja w zakładzie jak i plany na najbliższy rok. Szczegóły w Informator Związkowy 36/2019

 

 

 

2019-05-13 -

 

Nowa Marka - Nowe Logo
 
 
       10 maja br. Calsonic Kansei i Magneti Marelli poinformormowały, że firma będzie fukcjonowała pod jedną światową marką - MARELLI.
MARELLI posiada 170 zakładów i centrów badawczo-rozwojowych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i regionie Azji i Pacyfiku, zatrudniające 62 tys. osób.
 
Dzięki transakcji MARELLI będzie miało jeszcze lepszą pozycję do obsługi klientów na całym świecie, budując i różnicując swoją ofertę. Przejście na jedną markę jest ważnym krokiem w integracji obu firm (Calsonic Kansei i Magneti Marelli) i stawia MARELLI w jeszcze bardziej skutecznej konkurencji w skali globalnej.
Nowe logo jest hołdem dla długiej historii innowacji i doskonałości produkcyjnej, która przyniosła sukces firmie i jej klientom, poprzez włączenie kolorów firmowych z Calsonic Kansei (jasnoniebieski) i Magneti Marelli (ciemny niebieski). 

    Transakcja ta została zapowiedziana w październiku zeszłego roku. Ostatecznie FCA Group otrzymało około 5,8 mld euro. W związku z zakończeniem sprzedaży udziałowcy tego koncernu otrzymają ekstra dywidendę w wysokości około 2 mld euro (1,3 euro za akcję).
Wraz z zakończeniem transakcji CK Holding zmieni nazwę na Magneti Marelli CK Holdings. Siedzibą firmy będzie Mediolan.

  Połączona działalność Calsonic Kansei Magneti Marelli pozwoli stać się firmie 7. największym dostawcą motoryzacyjnym na świecie  ze sprzedażą na poziomie 14,6 mld mld euro.
 
 
2019-03-01 -

 

Plan Przemysłowy - wypłata elementów nie taka wysoka jak w poprzednich latach

 

        W dniu 28.02.2019 r. wpłyneła do nas informacja o wysokościach wypłacanych elementów wynikających z porozumienia z dnia 24.05.2016r. Z informacji wynika, że kwoty, które zostaną wypłacone pracowniokom Spółki Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała, są dużo mniejsze w porównaniu z kwotami które były wypłacane w poprzednich latach. Czym to jest spowodowane? Tej informacji brak w informacji jaka wpłyneła do Związku Zawodwego. Szczegóły w Informator Związkowy 13/2019

 

2019-01-25 -

 

Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała rozmowy płacowe na rok 2019 zakończone podpisaniem porozumienia.

 

     W dniu 25.01.2019 roku w Spółce Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała po długich negocjacjach płacowych zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki na rok 2019. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników wzrosną od stycznia 2019 r o 500 zł miesięcznie. Szczegóły w Informator Związkowy 5 2019

 

2018-10-26 -


Zmiany w Grupie Magneti Marelli

 

      Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, pragnie poinformować członków Związku Zawodowego oraz wszystkich pracowników Spółki Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała, iż w ostatnich dniach zostaliśmy poinformowani o rozpoczeciu transakcji z japońską firmą Calsonic Kansei.

      Firmy nawiązują ze sobą wspólpracę w celu utworzenia jednego dużego przedsiębiorstwa producyjnego pod nazwą Magneti Marelli CK Holdings. Jak wynika z naszych informacji proces ten potrwa ok sześciu miesięcy.

     Jako Organizacja Związkowa mamy nadzieję że powstanie tak dużego przedsiębiorstwa pozwoli na większy rozwój zdolności obsługi klijentów na całym świecie co przełoży się  na zwiększeniu kondycji finansowej oraz uzupełni linię produktów.

 

 

 

www.kompmar.net.pl