Spółki / Aktualności > MA Polska


Oddział Tychy (centrala)

ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
tel. (32) 217 95 40
fax. (32) 217 95 60

 


 

 

2021-03-18 -

 

Porozumienie płacowe w MA Polska S.A.  na rok 2021 zostało zawarte!

 

Pracownicy Spółki MA Polska zgodnie z porozumieniem jakie zostało zawarte w dniu 17.03.2021 pomiędzy pracodawcą a Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce otrzymają wzrost wynagrodzeń w kwocie 450 zł (brutto) miesięcznie dla każdego pracownika w równej wysosokości od dnia 1.06.2021r. Dodatkowo pracownikom zostaną wypłacone nagrody jednorazowe w równej wysokości.

-Do dnia 30.03.2021r. nagroda w wysokości 600 zł (brutto)

-Do dnia 10.12.2021r. nagroda świąteczna w wysokości 1500 zł (brutto) 

-Do dnia 10.02.2022r. nagroda jednorazowa 500 zł(brutto)

 

2019-11-28 -

 

Spotkanie w MA Polska S.A.

 

 

W dniu 28.11.2019 r. w w Tychach odbyło się spotkanie Dyrekcji z Organizacjami Związkowymi, które prowadzą działalność statutową w Spółce. Szczegóły w Informatorze Związkowym 37/2019

 

 

 

2018-03-15 -

 

Porozumienie płacowe w MA Polska na rok 2018 zawarte!

 

     W dniu 12.03.2018 r podczas spotkania Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z Dyrekcją MA Polska zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników na rok 2018.Szczegóły w Informator Związkowy 22/2018

 

 

 

2015-07-18 -

 

                                                          Wybory SIP w Delfo Polska S.A. 
 

W dniach 14 - 17 lipca 2015 zostały przeprowadzone wybory SIP na kadencję 2015 - 2019. Społecznym Inspektorem Pracy w okręgu Spawalnia 2 został członek naszego Związku kol. Duraj Jacek, który wraz z kol.Urszula Grzywa-Banaś (również kandydowała w tym okręgu) pragną  podziękować wszystkim  tym którzy oddali na nich głosy.

2015-07-10 -

                                                 Zbiorowa podwyżka płac w Delfo Polska S.A.
 

Delfo Polska S.A. to pierwsza ze Spółek w której w dniu 9 lipca 2015 zostało zawarte porozumienie gwarantujące pracownikom wzrost płac od 1 lipca 2015. Rozwiązania są porównywalne do tych które zostały zaakceptowane na FCA Poland S.A. - 130 zł. zbiorowej podwyżki w równej kwocie dla każdego zatrudnionego, jednorazowa nagroda w wysokości 780 zł. wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec, a także wraz z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień i grudzień 2015 wszystkim pracownikom zostaną wypłacone kwoty w analogicznej do wysokości jak w FCA Poland (premia kwartalna). Porozumienie zobowiązuje strony że do końca 2015 roku spotkają się celem ustalenia pakietu ekonomicznego na rok 2016.

 

Powyższe porozumienie zaakceptowały wszystkie 9 Zakładowe Organizacje Związkowe w tym Solidarność.

 

Szczegóły w Informatorze Związkowym 26/2015

 

 

 

2013-04-30 -

                                                    Delfo Polska S.A.-  czy będą podwyżki zbiorowe ? 

 

W ubiegłym tygodniu 25 kwietnia odbyło się spotkanie działających w Delfo Polska Zakładowych Organizacji  Związkowych z Dyrekcją Spółki. Spotkanie było poświęcone kilku aktualnym tematom. W pierwszej kolejności Dyrekcja zaprezentowała wstępny raport toczących się zwolnień grupowych, które zgodnie z Porozumieniem z dnia 10 stycznia tego roku mają zakończyć się z końcem miesiąca kwietnia........ zainteresowanych zapraszamy do lektury Informatora Związkowego nr. 14/2013 poświęconego w całości pracownikom Delfo.

 

2013-01-11 -

                                            Zawarte porozumienie dotyczące zwolnień w Delfo Polska S.A. 

 

W dniu 11 stycznia 2013 zostało zawarte porozumienie dotyczące zwolnień grupowych w Delfo Polska S.A. Wysokość zwolnień została ograniczona do 265 osób wcześniej planowanych 290 osób. Zapisy porozumienia są porównywalne z tym zwartym w Fiat Auto Poland. Osoby zainteresowanych zapraszmy do  tekstu, którego zamieszczamy  w formie pdf. po rozwinięciu linku. 

 

 

2013-01-10 -

 

                Delfo Polska S.A. trwają negocjacje nad Porozumienieniem

 

W dniach 3 i 9 stycznia 2013 odbyły się dwa kolejne spotkania Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Delfo Polska S.A. z Dyrekcją Spółki celem opracowania zapisów Porozumienia określającego tryb i zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.

 

Zapisy i zasady są podobne jak te obowiązujące w Fiat Auto Poland S.A. Głównym tematem w trakcie wczorajszego spotkania to wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników. Na tą chwilę Dyrekcja zaproponowała wysokości miesięcznych odpraw od 8 do 17, natomiast celem związków jest osiągnięcie wysokości obowiązujących w Fiacie. Dzisiaj kolejna tura rozmów.

 

2012-12-21 -

 

                           Kolejne zwolnienia grupowe tym razem w DELFO POLSKA S.A.

 

W trakcie dzisiejszego spotkania 21.12.2012 - Dyrekcja Delfo Polska S.A. zaprezentowała aktualną sytuację zakładu w kontekście planów produkcyjnych na rok przyszły oraz sytuację w zatrudnieniu powiadamiając, że z dniem 21.12.2012 zawiadamia o konieczności zastosowania zwolnień grupowych w ilości 310 pracowników. Zwolnienia grupowe mają zakończyć się do 31.05.2013 r. 

 

2011-09-27 -

 

Premii efektywnościowa 2012 Delfo Polska 

Dla pracowników Delfo Polska premia efektywnościowa jest wypłaca na tych samych zasadach jakie obowiązaują w Fiat Auto Poland. W porównaniu do roku ubiegłego jest ona zdecydowanie niższa, a dlaczego?

 

Zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego 12/2012

Tabela premii efektywnościowej 2012 w załączniku - pdf.

 
 

 

 

www.kompmar.net.pl