Spółki / Aktualności > FCA Services


Główna siedziba:

ul. Węglowa 72,
43-346 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 813-21-00
Fax: (33) 813-41-08

 

 

 


                                      Podwyżka zbiorowa dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 2 czerwca 2016 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 maja 2016 w równej kwocie dla każdego zatrudnionego 130 zł. wraz z premią miesięczą.

Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w czerwcu jednorazowa nagroda w wysokości 770 zł.    Nowa tabela MPG od 1.05.2016

 

www.kompmar.net.pl