Spółki / Aktualności > FCA Services


Główna siedziba:

ul. Węglowa 72,
43-346 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 813-21-00
Fax: (33) 813-41-08

 

 

 


2021-03-25 -

 

Porozumienie płacowe dla FCA Services oraz Sadi Polska podpisane!

 

 

    W dniu 24.03.2021 roku odbyło sie drugie spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółek FCA Services oraz Sadi Polska, na którym zostało zawarte porozumienie płacowe na rok 2021. Pracownicy otrzymają średni wzrost miesięcznych wynagrodzeń w kwocie 410 zł (brutto) Szczegóły w Inormator Związkowy 13/2021

2020-10-19 -

 

Praca zdalna - postulaty pracownicze z tym związane

 

    W dniu dzisiejszym Zarząd NSZZ Pracowików Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej w imieniu pracowników Spółki złożył wniosek dotyczący problematyki związnej ze zdalna pracą jaka obecnie obowiązuje w Spółce. Szczegóły w Praca Zdalana FCA Services

 

 

 

2020-10-16 -

 

Spotkanie w FCA Services

 

 

W dniu 15.10.2020 r. odbyło sie spotkanie przedstawicieli Zarządu Spółki z Organizacjami Związkowymi. Na spotkaniu została omówiona bieżąca sytacja w Spółce oraz plany na przyszły rok. Szczegóły w Informator Związkowy 37/2020

 

 

2020-02-17 -

 

Spotkanie w FCA Services Sp. z o.o.

 

    

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek W Bielsku-Białej, informuję iż w dniu 13.02.2020 roku na wniosek naszej Organizacji Zwiazkowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Na spotkaniu została omówiona sytacja ekonomiczna  Spółki za rok 2019 oraz plany jakie czekają FCA Services w roku 2020. Szczegóły w Informator Związkowy 6/2020

 

2019-05-07 -

 

Porozumienie płacowe na rok 2019 zostało zawarte

 

    W dniu 07.05.2019r zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółek FCA Services oraz Sadi Polska. Pracownicy obu spółek jak to bywało w latach poprzednich oczekiwali na zakończenie rozmów płacowych w FCA Poland, które zakończyły sie 30 kwietnia 2019 roku. Porozumienie zawarte w dniu 07.05.2019r daje średnio 230 zł wzrostu wynagrodzenia od 1.04.2019r oraz wyrównanie w kwocie 690 zł które zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2019r. Szczegóły w Informator Związkowy 20/2019

2019-02-26 -

 

FCA Services Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Spółki

 

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki FCA Services, iż w dniu 25 luty 2019 roku odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych prowadzących działalność statutową w Spółce z przedstawicielami Zarządu Spółki. Spotkanie miało charakter informacyjny. Zostały przedstawione dane ekonomiczne za rok 2018 oraz plany na rok 2019. Szczegóły w Informator Związkowy 11/2019

 

 

2018-03-23 -

FCA Services oraz Sadi Polska kolejne Spółki w których zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2018

 

       W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych oraz Dyrekcji FCA Services  na którym zostały zaprezentowne dane Spółki za rok 2017 jak również celem spotkania było ustalenie wzrostu płac dla pracowników FCA Services oraz Sadi Polska. Po przedstawieniu danych za rok 2017 zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2018 .Szczegóły w Informator Związkowy 19/2018.

2017-04-07 -

                                           Wzrost płac w FCA Services Polska 
 

W dniu 5 marca 2017 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 marca 2017 w kwocie 130 zł. od 6 poziomu płacowego wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w jednorazowa nagroda w wysokości 260 zł.

2017-03-02 -

                                       Negocjacje płacowe 2017 w FCA Services rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 2 marca miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z Dyrekcją FCA Services w trackie, którego Dyrekcja odpowiadając na nasze pismo z dnia 5 stycznia 2017 zaprezentowała materiały dotyczące - sytuacji płacowej pracowników, struktury zaszeregowania wielkości zatrudnienia, bilansu firmy za rok 2016 na podatnie druku f/01. Dyrekcja odpowiadając na zasadnicze pytanie ze strony naszego Związku a dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych odpowiedziała pozytywnie

2016-06-02 -

                                  Podwyżka zbiorowa dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 2 czerwca 2016 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 maja 2016 w równej kwocie dla każdego zatrudnionego 130 zł. wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w czerwcu jednorazowa nagroda w wysokości 770 zł.

 

www.kompmar.net.pl