Spółki / Aktualności > FCA Services


Główna siedziba:

ul. Węglowa 72,
43-346 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 813-21-00
Fax: (33) 813-41-08

 

 

 


2020-02-17 -

 

Spotkanie w FCA Services Sp. z o.o.

 

    

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek W Bielsku-Białej, informuję iż w dniu 13.02.2020 roku na wniosek naszej Organizacji Zwiazkowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Na spotkaniu została omówiona sytacja ekonomiczna  Spółki za rok 2019 oraz plany jakie czekają FCA Services w roku 2020. Szczegóły w Informator Związkowy 6/2020

 

2019-05-07 -

 

Porozumienie płacowe na rok 2019 zostało zawarte

 

    W dniu 07.05.2019r zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółek FCA Services oraz Sadi Polska. Pracownicy obu spółek jak to bywało w latach poprzednich oczekiwali na zakończenie rozmów płacowych w FCA Poland, które zakończyły sie 30 kwietnia 2019 roku. Porozumienie zawarte w dniu 07.05.2019r daje średnio 230 zł wzrostu wynagrodzenia od 1.04.2019r oraz wyrównanie w kwocie 690 zł które zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2019r. Szczegóły w Informator Związkowy 20/2019

2019-02-26 -

 

FCA Services Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Spółki

 

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki FCA Services, iż w dniu 25 luty 2019 roku odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych prowadzących działalność statutową w Spółce z przedstawicielami Zarządu Spółki. Spotkanie miało charakter informacyjny. Zostały przedstawione dane ekonomiczne za rok 2018 oraz plany na rok 2019. Szczegóły w Informator Związkowy 11/2019

 

 

2018-03-23 -

FCA Services oraz Sadi Polska kolejne Spółki w których zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2018

 

       W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych oraz Dyrekcji FCA Services  na którym zostały zaprezentowne dane Spółki za rok 2017 jak również celem spotkania było ustalenie wzrostu płac dla pracowników FCA Services oraz Sadi Polska. Po przedstawieniu danych za rok 2017 zostało podpisane porozumienie płacowe na rok 2018 .Szczegóły w Informator Związkowy 19/2018.

2017-04-07 -

                                           Wzrost płac w FCA Services Polska 
 

W dniu 5 marca 2017 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 marca 2017 w kwocie 130 zł. od 6 poziomu płacowego wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w jednorazowa nagroda w wysokości 260 zł.

2017-03-02 -

                                       Negocjacje płacowe 2017 w FCA Services rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 2 marca miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie z Dyrekcją FCA Services w trackie, którego Dyrekcja odpowiadając na nasze pismo z dnia 5 stycznia 2017 zaprezentowała materiały dotyczące - sytuacji płacowej pracowników, struktury zaszeregowania wielkości zatrudnienia, bilansu firmy za rok 2016 na podatnie druku f/01. Dyrekcja odpowiadając na zasadnicze pytanie ze strony naszego Związku a dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych odpowiedziała pozytywnie

2016-06-02 -

                                  Podwyżka zbiorowa dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 2 czerwca 2016 zostało zawarte porozumienie płacowe, które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia od 1 maja 2016 w równej kwocie dla każdego zatrudnionego 130 zł. wraz z premią miesięczą. Uzpełnieniem podwyżki zbiorowej będzie wypłacona w czerwcu jednorazowa nagroda w wysokości 770 zł.

2015-07-27 -

                                        Podwyżki dla parcowników FCA Services Polska 

 

W dniu dzisiejszy 27 lipca 2015 zostało zawarte kolejne porozumienie płacowe które gwarantujące pracownikom zatrudnionym w FCA Services Polska wzrost wynagrodzenia w równej kwocie 130 zł. wraz z premią miesięczną w skutkach od 1 lipca 2015, jednorazową nagrodę w wysokości 780 zł. wypłaconą wraz w wynagrodzeniem za miesiąc lipiec 2015 oraz nagrodę wysokości 250 zł. która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2015. W przyszłym roku będą kontynuowane rozmowy dotyczące elementów płacowych funkcjonujących w FCA Poland.

 

2015-03-27 -

                                              Negocjacje płacowe w Fiat Services Polska rozpoczęte

 

W dniu dzisiejszym 27 marca 2015 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pisma z dni 21 stycznia i 9 marca 2015 zaprezentowała wyniki ekonomiczne Spółki za rok 2014 oraz dane dotyczące zatrudnionych osób.

2014-07-21 -

 

                          1000 zł. - nagroda dla pracowników Fiat Services Polska

 

Dyrekcja Fiat Services Polska Sp. z o.o. jako pierwsza odpowiadając na wspólne pismo Zakładowych Organizacji Związkowych z dnia 1 lipca 2014 – dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody jako elementu zwrostu wynagrodzeń w tym roku. Mając na uwadze docenienie pracowników w uruchomianie kluczowych dla rozwoju Spółki projektów m.in. Chryslera postanowiła przyznać wszystkim pracownikom jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł. , która zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.

 

W tym miejscu powstaje pytanie jak zachowają się pozostałe Spółki z Grupy Fiata do których również były skierowane odpowiednie pisma ?

 

 

 

www.kompmar.net.pl