Spółki / Aktualności > FCA Powertrain


Główna siedziba:

ul. Grażyńskiego 141,
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 813 21 00
Fax: (33) 813 24 51

 

 

  
 
2021-02-24 -

 

Porozumienie płacowe na 2021 rok podpisane !!!

 

W dniu 23.02.2021 odbyło sie spotkanie Organizacji Związkowych z Dyrekcją zakładu na którym zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółki. Pracownicy otrzymają wzrost wynagrodzenia miesięcznego o kwotę 450 zł (brutto) oraz wraz z wynagrodzeniem za miesiąc luty jednorazową nagrodę w maksymalnej wysokości 1800 zł (brutto). Szczegóły w  Informator Zwiazkowy 6/2021

 

 

2020-03-19 -

 

FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. ogranicza produkcję silników

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki iż dw dniu 19.03.2020 roku odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki na którym zawarto porozumienie dotyczące ograniczenia produkcji oraz urlopów zbiorowych z tym związanych. Szczegoły Informator Zwiazkowy 14/2020

 

 

2019-11-27 -

 

Spotkanie w FCA Powertrain oraz wysokość premii Świątecznej 2019

 

  Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A i Spółek w Bielsku-Białej, informuje iż w dniu 26.11.2019 roku (wtorek) odbyło się spotkanie komisji konsultacyjnej w FCA Powertrain, na którym została ogłoszona wysokość premii Świątecznej 2019 oraz omowiono bieżące tematy. Szczegóły w Informator Zwiazkowy 35/2019

 

 

2019-04-30 -

 

FCA Poland S.A. oraz FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Porozumienie płacowe podpisane!!!

 

     W dniu 30.04.2019 r w Tychach zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółek FCA Poland S.A. oraz FCA Powertrain. Spotkania odbyły się w dniach 29 oraz 30 kwietnia 2019 roku. Na spotkaniu w dniu 29.04.2019 obecni byli przedstawiciele Dyrekcji z Turynu Dyr. Di Biasi, Dyr. Corteze oraz Przedstawiciele Dyrekcji obu Spółek.

 

 

2019-02-26 -

 

FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. - pierwsze spotkanie.

 

       Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22.02.2019r miało miejscie pierwsze spotkanie Organizacji Związkowych działających w Spółce z przedstawicielami Zarządu. Na spotkaniu przedstawiciele Dyrekcji szeroko omówili sytuację ekonomiczną w Spółce za rok 2018 oraz plany prdukcyjne na rok 2019. Po spotkaniu wszystkie Organizacje Związkowe ustaliły wspólne stanowisko co do tegorocznych podwyżek płac dla pracowników FCA Powertrain Poland Sp.z o.o.Szczególy w Informator Związkowy 10/2019

 

 

2018-09-27 -

 

Koniec planu przemysłowego w FCA Powertrain Poland Sp. z o. o.

 

      Plan Przemysłowy jaki był zawarty na lata 2016-2018, który dawał przyrost płacy rocznej w postaci nagród jednorazowych wypłacanych w miesiącu marcu poszczególnych lat oraz premiach kwartalnych w tym roku wyczerpuje swoją moc. NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej wspólnie z innymi Organizacjami Związkowymi wystąpiła do Dyrekcji Spółki z żądaniem wzrostu funduszu płac na rok 2019. Szczegóły w 38/2018 FCA Powertrain

 

 

2018-05-21 -

 

Przerwa urlopowa dla pracowników FCA Powertrain Poland Sp. z o. o. w Bielsku-Białej

 

             W dniu 18 maja 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działajacymi w FCA Powertrain Poland Sp.z o. o. w Bielsku-Białej, na który określono terminy przerw urlopowych dla pracowników Spółki. W tym roku terminy przerw urlopowych są zróżnicowane na poszczególnych liniach. Szczególy w Informator Związkowy 28/2018

 

2018-02-26 -

Premia za wydajność FCA Powertrain Poland Sp. z o. o.

 

         W dniu 23.02.2018 roku odbyło się spotkanie Dyrekcji Zakładu z Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie Spółki. Głównym tematem spotkania było ogłoszenie i omówienie premi za wydajność za rok 2017. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Informatorze Związkowym 16/2018

 

 

2018-02-16 -

Komisja Konsultacyjna w FCA Powertrain

 

          Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników że w dniu 13.02.2018 odbyła sie komisja konsultacyjna w FCA Powertrain Bielsko-Biała, na której zostały przekazane częściowe dane Spółki za 2017 rok. Szczegóły w Inormatorze Związkowym 10/2018

 

 

2017-11-23 -

 

              Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w FCA Powertrain Poland Sp.z o. o.

        

         Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej pragnie poinformać wszystkich naszych członków Związku zawodowego że wybory na Wydziałowych Inspektorów Pracy zostały zakończone.Wszystkim naszym kandytatom, którzy brali udział w wyborach serdecznie dziękujemy za trud pracy włożonej w kampanie a Kolegom którzy uzyskali mandat Wydziałowego Inspektora Pracy gratulujemy bardzo i życzymy satysfakcji oraz wyników w wypełnianiu mandatu.Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w poszczególnych okregach wyborczych. Wybór Zakładowego Inspektora Pracy odbedzie sie na pierwszej Komisji Wydziałowych Inspektorów Pracy o którym nie zwłocznie powiadomimy.

 

 Wyniki wyborów FCA Powertrain

 

 

www.kompmar.net.pl