Spółki / Aktualności > Electropoli Poland


Siedziba firmy:

ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 813 23 78
tel.: (33) 813 52 52

 


 

 

2015-02-11 -

 

                       Spotkanie w Electropoli Galwanotechnika -10 luty 2015

 

W dniu wczorajszym tj. 10 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w EGT z Dyrekcją Spółki, które było odpowiedzią ze strony Dyrekcji na nasze pismo z dnia 8 i 14 stycznia 2015. Szczegóły przebiegu spotkania zostały zawarte w Informatorze Związkowym 2/2015
 

 

2014-10-28 -

              Spotkanie z Dyrekcją Spółki oraz Wybory SIP na Electropoli Galwanotechnika

                         
W piątek 24 października 2014 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz pisemny wniosek zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków finansowych pochodzących z ZFŚS.
Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. – środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 300 zł. i 350 zł. w trakcie negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie, co przyniosło efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do:

2014-02-14 -

                                    Zawarte pierwsze porozumienie płacowe w roku 2014


                                 

W dniu 11 lutego 2014 jako Związek Zawodowy zawarliśmy pierwsze w tym roku porozumienie płacowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. A oto najistotniejsze elementy wynegocjowanego pakietu ekonomicznego.

2013-11-12 -

                                             Premia świąteczna w Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o.
                                 

W dniu 8 listopada 2013 Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasz wniosek z dnia 25.10.2013 zaprezentowała stosowne dane na podstawie, których został dokonany podział środków finansowych pochodzących z ZFŚS.

Pozostawiając kryteria dochodowe, jakie obowiązywały przy dofinansowaniu wypoczynku indywidualnego tzw. „wczasy do gruszą” - dochód na członka rodziny do 1500 zł. i powyżej 1500 zł. – środki finansowe pochodzące z ZFŚS kształtowały się na poziomie 250 zł. i 230 zł. w trakcie negocjacji z Dyrekcją Spółki udało się zwiększyć dofinansowanie o 40 tyś złotych co przyniosło efekt w postaci zwiększenia w/w kwot do

 

Informator Związkowy nr 18/2013
 

2013-03-11 -

              Zawarte Porozumienie płacowe dla pracowników Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o.
                                 

W dniu dzisiejszym 11 marca 2013 zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Electropoli Galwanotechnika Sp. z o.o. dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. A oto najistotniejsze elementy wynegocjowanego pakietu ekonomicznego:
 

2013-03-05 -

 

Kolejna runda rozmów - 4 marca 2013   

 

W dniu wczorajszym 4.03.2013 odbyła kolejna runda negocjacji dotycząca pakietu ekonomicznego dla pracowników Electropoli Galwanotechnika na rok 2013, na którym Dyrekcja Spółki zaprezentowała swoje stanowisko w tej sprawie: Dyrekcja Spółki mając na uwadze niepewną obecnie sytuację odnośnie bieżących zamówień zaproponowała następujące rozwiązania płacowe: 

 

2013-02-22 -

Spotkanie w Electropoli Galwanotechnika - 21 luty 2013

 

W dniu wczorajszym ( 21.02.2013) odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie negocjacyjne, na którym Dyrekcja Spółki zaprezentowała swoje stanowisko odnośnie zgłoszonych przez nasz Związek żądań płacowych na ten rok.

2013-02-19 -

Spotkanie w Electropoli Galwanotechnika 14 02 2013

 

W dniu 14 lutego 2013, Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 30 stycznia zorganizowała pierwsze w tym roku spotkanie ze Związkami Zawodowymi, oraz przedstawicielami Rady Pracowników.

2012-10-23 -

Informator Związkowy nr 19/2012 Electropoli Galwanotechnika

 

W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Spółki w trakcie, którego zostały omówione bieżące tematy pracownicze, oraz aktualna sytuacja w zakresie zatrudnienia.
Obecnie każdy zatrudniony obserwując sytuację w przemyśle motoryzacyjnym (przestoje i zwolnienia pracowników na Fiacie) zadaje sobie pytanie, co dalej? I czy przypadkiem moja firma, w której pracuje nie będzie ograniczać zatrudnienia?
Na tak sformułowane pytanie, które zadaliśmy Dyrektorowi otrzymaliśmy odpowiedź, że obecne zamówienia pozawalają na utrzymanie aktualnego zatrudnienia na poziomie wydziałów produkcyjnych do końca tego, gorzej sytuacja może być z pracownikami umysłowymi, gdzie następuje reorganizacja.

Informator Zwiazkowy nr 19/2012

2012-09-07 -

 

Dofinansowanie z ZFŚS do podręczników i artykułów szkolnych w roku 2012

 

 W dniu 31 sierpnia w trakcie spotkania z Dyrekcją Spółki zostały ustalone kryteria dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci z z roczników 1994-2007. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego rachunku za zakupione artykuły. Dofinansowanie przysługuje w oparciu o kryteria dochodowe osiągnięte za rok ubiegły i tak :

  • 300 zł. - dla osób w rodzinach które nie przekroczyły kwoty 1 000 zł. na członka rodziny
  • 250 zł. - dla osób w rodzinach które nie przekroczyły kwoty 1 500 zł. na członka rodziny,
  • Osobom o odchodach powyżej 1 500 zł. na osobę dofinansowanie nie przysługuje.

 

www.kompmar.net.pl