Spółki / Aktualności > Electropoli Poland


Siedziba firmy:

ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 813 23 78
tel.: (33) 813 52 52

 


 

 

 

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Electropoli Poland Sp. z o.o.

 

Zarzad NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, pragnie poinformować, że w dniu 23 listopada 2018 Komisja Wyborcza zgodnie z regulaminem wyborczym przeprowadziła wybory na Wydziałowych Spółecznych Inspektorów Pracy w Electropoli Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów z poszczególnych okręgów wyborczych:

  • Okręg nr 1 - Kol. Pezda Sławomir
  • Okręg nr 2 - Kol. Gluza Paweł
  • Okręg nr 3 - Kol.Figura Magdalena
  • Okręg nr 4 - Kol. Madzia Magdalena

Informujemy również, iż wybory na Zakładowego Społeczneggo Inspektora Pracy zostaną przeprowadzone po wyborach Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w zakładzie w Nowej Soli

 

Wszystkim naszym koleżankom i kolegom dziękujemy za godne i właściwe reprezentowanie naszej Organizacji Związkowej w wyborach Społecznej Inspekcji Pracy oraz życzymy wielu sukcesów w pełnieniu obowiązków Społecznego Inspektora Pracy.

 

Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa

FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej

 

 

www.kompmar.net.pl