Spółki / Aktualności > Comau Poland


Siedziba firmy:

ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
tel. 32 217 99 55
fax 32 217 97 07

 

 

 
Informacja dla pracowników
Comau Poland Sp. z o.o.


W dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2011 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące pakietu ekonomicznego dla pracowników Comau Poland  Sp. z o.o., który obejmuje następujące elementy płacowe:
Z dniem 1.04.2011 roku:a) Podwyżkę minimalnej płacy gwarantowanej w równej kwocie na jednego zatrudnionego w wysokości
 - 150 zł / miesiąc na stanowiskach nie robotniczych – wynagrodzenie miesięczne, 
 -  0,89 zł./ godz. na stanowiskach robotniczych – wynagrodzenie godzinowe,  
b) podwyższa się wysokość premii miesięcznej z 15% na 18% indywidualnej płacy zasadniczej pracownika, 
c) jednorazowa nagroda w wysokości – 300 zł. dla każdego pracownika wypłacona w kwietniu 2011,
d) wpłata w miesiącu czerwcu premii efektywnościowej w kwocie średnio na jednego zatrudnionego w wysokości 1 200 zł. ( co stanowi wzrost o 490 zł. w stosunku do wartości wynikającej ze wzoru ZUZP dla pracowników Fiat Auto Poland S.A. )
e) w przypadku wystąpienia zbiorowych sobót u głównego kontrahenta jakim jest Fiat Auto Poland, każdy pracownik świadczący prace w tym dniu otrzyma dodatek wysokości 50 zł.,


Tegoroczne porozumienie zmienia nieco zasady obliczania podwyżki zbiorowej ponieważ kwota 150 zł. o która wzrasta minimalna płaca gwarantowana jest podana bez premii miesięcznej jak miało to miejsce do tej pory.
Dla lepszego zrozumienia pkt. a i b oraz do wyliczenia indywidualnej podwyżki wynikającej z kategorii zaszeregowania niech posłuży poniższa tabela, która obrazuje przyrost minimalnej płacy gwarantowanej na poszczególnych kategoriach :

Grupa obecne
MPG
Obecna
płaca miesięczna
MPG x 168godz. x 15 % premii
wzrost MPG nowe
MPG

Nowa płaca
miesięczna

MPG x 168godz. X 18 % premii

wzrost płacy
miesięcznej
B 1    
14,15   
2733,78   
0,89   
15,04   
2981,53   
247,75
C 2    
14,71   
2841,97   
0,89   
15,60   
3092,54   
250,57
C 1    
15,40 2975,28
0,89
16,29 3229,33   
254,05
D 2    
15,99   
3089,27   
0,89   
16,88   
3346,29   
257,02
D 1    
16,56   
3199,39  
0,89   
17,45   
3459,29   
259,90
E 3   
17,36   
3353,95  
0,89   
18,25   
3617,88   
263,93

Na zakończenie pragniemy poinformować ze powyższe ustalenia dotyczące podwyżek płac zaakceptowały wszystkie Organizacje Związkowe działające w tych Spółkach.            


Red. M.G/ST. M.

 


Kominikat do pobrania -     

 

www.kompmar.net.pl