Spółki / Aktualności > Comau Poland


Siedziba firmy:

ul. Turyńska 100
43-100 Tychy
tel. 32 217 99 55
fax 32 217 97 07

 

 

 
2018-01-29 -

 

Informacja dla pracowników Comau Poland Sp. z o. o.

       

     Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki, iz w dniu 26.01.2018r zostało zawarte porozumienie z Zarządem Spółki które określa tryb i zasady postepowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczącch pracowników.

Szczegóły w Informatorze Związkowym 3/2018

 

 

 

 

2018-01-18 -

Comau Poland Sp. z o. o. kończy swoją działalność w Polsce.

 

      Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki, iż 10.01.2018r wpłynęło zawiadomienie ze strony Dyrekcji Comau Poland o zwolnieniach grupowych.W dniu 16.01.2018r miało miejsce spotkanie Dyrekcji z Organizacjami Związkowymi działającymi na ternie Spółki.

Szczegóły w Informatorze Związkowym 1/2018

 

 

2012-06-06 -

Premii efektywnościowa 2012 Coamu Poland

 

Zgodnie z zapisami Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Coamu Poland premia efektywnościowa nie jest określona wzorem. Od 2000 roku czyli od momentu funkcjonowania UZP premia ta jest wypłacana w wg. Tabeli z Fiat Auto Poland. W porównaniu do roku ubiegłego jest ona zdecydowanie niższa, a dlaczego? Zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego 12/2012

W trakcie spotkania w dniu 4 czerwca 2012, jako Związek zgłosiliśmy wniosek o opracowanie wzoru adekwatnego do prowadzonej działalności przez Comau ponieważ jest obawa, że w roku przyszłym będzie ona jeszcze niższa.

Tabela premii efektywnościowej 2012 w załączniku - pdf.

 MG 

2011-04-20 -


K O M U N I K A T  nr  18/2011 - Informacja dla pracowników Comau Poland Sp. z o.o.

 

Zostało zawarte porozumienie dotyczące pakietu ekonomicznego dla pracowników Comau Poland  Sp. z o.o.

 

www.kompmar.net.pl