Spółki / Aktualności > CEVA


CEVA AL Poland

Sukiennicza 7,
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 444 30 00
Fax:33 444 30 02

 


 

                                                        O co chodzi w Ceva Logistics Poland ?

 

W dniu 23 listopada 2012 roku ukazał się wspólny komunikat Dyrekcji Spółki oraz Związków Zawodowych będących stroną  Układu Zbiorowego Pracy ( Solidarność, Sierpień 80 i Pracowników CEVA ) dotyczącego porozumienia w sprawie zmian w systemie wynagradzania dla pracowników CEVA, którego efektem mi.n. będzie:

 

  • likwidacja 50 % wartości wysługi lat
  • zniesienie nagród jubileuszowych od początku 2014
  • zamiana sposobu naliczania godzin nadliczbowych
  • ustalenie odpraw emerytalno-rentowych na poziomie 2 miesięcznego wynagrodzenia

Jednocześnie komunikat zwierał treść " .. że w okresie najbliższych dwóch lat ( do końca roku 2014 ) nie będą podejmowane żadne rozmowy zmierzające do zamian Układu Zbiorowego Pracy, które spowodowałby pogorszenie warunków pracy i wynagradzania"

Dlatego powstaje zasadnicze pytanie " O co chodzi w CEVA Logistics Polnad ? " czy powyższe bardzo niekorzystne zmiany mają unormowanie prawne jako zamiany w UZP czy może są wyłącznie starszakiem Dyrekcji na zasadzie " Jak mi się będzie podobało to dokonam zamian i wówczas drżyjcie pracownicy, a jak załoga będzie posłuszna to tych zmian  firma nie dokona!"   

Aby rozwiązać to zagadkę wspólnie z kolegami zrzeszonymi w Federacji Metalowcy, Międzyzakładowym NSZZ Pracowników Magazynów CEVA w Pile i ZZ Metalowcami Zakład Karoserii Tychy powołaliśmy w roku ubiegłym Wspólną Reprezentacje Związków Zawodowych celem reprezentowania interesów naszych członków i być stroną Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 15 stycznia 2013 otrzymaliśmy pismo od Dyrekcji o zanegowaniu naszej reprezentatywności na które w dniu 28 stycznia odpowiedzieliśmy stosownym pismem czekając na odpowiedź.

Czyżby kolejny raz Dyrekcja CEVA Logistics Poland wystraszyła się Związków działających w Grupie Fiata ? Podobna sytuacja miała miejsce w grudniu 2010, kiedy to wypowiedziane zostały  w całości  zapisy UZP po naszym zgłoszeniu że pragniemy być stroną w negocjacjach nad nowym UZP - Dyrektor d/s Zasobów ludzkich PAN Miłosław Hetnał poinformował że wycofuje się w wypowiedzenia UZP. W naszej blisko 30 letniej działalności związkowej był pierwszym i ostatnim takim przypadkiem. Widać boją się nas na CEVA.

Pismo z dnia 28 stycznia 2013 do pobrania w formie pdf.  

                                                                                                                                                                  Mirosław Grzybek    

 

 

 

www.kompmar.net.pl