Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
2014-02-28 -

                                              Avio Polska - zawarte kolejne porozumienie płacowe w tym

 

Po Electropli Galwanotechnika w dniu 26 lutego zarwaliśmy kolejne porozumienie płacowe dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac na rok 2014 z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o. Zainteresowanych wynegocjowanym pakietem ekonomicznym dla pracowników Avio Polska zapraszamy do lektury naszego Informatora Związkowego 10/2014.

2014-02-14 -

                                                        Pierwsza tura rozmów w Avio Polska

 

W dniach 12 i 13 luty 2014 miały miejsce pierwsze spotkania negocjacyjne dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. Stronę Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. tradycyjnie reprezentował pan Mauro Brega. W trakcie tych dwóch dni niełatwych negocjacji nie zostało zawarte porozumienia, ponieważ propozycja ze strony Dyrekcji Spółki daleko odbiegała od naszych żądań i oczekiwań.

 

2013-10-24 -

                                                         Co dalej w premią jakościową w Avio Polska?

 

W dniu 8 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o., w sprawie oceny funkcjonowania premii jakościowej. Spotkanie to w związku z brakiem obecności ze strony Dyrekcji osób kompetentnych nie przyniosło żadnego spodziewanego rezultatu, w związku z tym jako Związek zaprezentowaliśmy naszą opinie w tej sprawie i zażądaliśmy kolejnego spotkania w miesiącu listopadzie. 

Zainteresowanych zapraszamy do lektury wysłanego pisma cz. 1  -  cz.2

 

2013-03-07 -

                                                    Porozumienie płacowe w Avio Polska na rok 2013 

 

W dniu 7 marca 2013 zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o., której przewodniczył pan Mauro Brega, dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. Pragniemy zaznaczyć, że jest to pierwsze porozumienie płacowe zawarte przez nasz Związek w tym roku na terenie „compresario” Bielsko-Tychy. Zainteresowanych zapraszamy do lektury Informatora Związkowego nr 7/2013
 

 

 

2013-02-22 -

Wyniki ekonomiczne i dane płacowe za rok 2012

 

W dniu 20 lutego 2013, Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 30 stycznia przekazała informacje dotyczące Wyników finansowych oraz danych płacowych za rok 2012. Zainteresowanych zapaszmy do lektury naszego Informatora Związkowego nr 3/2013. 

2013-01-31 -

Plany urlopowe w Avio Polska

 

W dniu 30 stycznia 2013 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z Dyrekcją Spółki w trakcie którego ustalono terminy zbiorowych przerw urlopowych. Wakacyjna zbiorowa przerwa urlopowa rozpocznie się w poniedziałek 5 sierpnia i potrwa do piątku 16 sierpnia i będzie obejmowała 9 dni urlopowych. W okresie Bożego Narodzenia - 24 i 27 grudnia będą dniami zbiorowego urlopu natomiast dni 30 i 31 grudnia również będą daniami zbiorowego urlopu ale dopuszcza się pracę na pojedynczych stanowiskach.

W trakcie majowego weekendu dzień 2 maja będzie dniem wolnym na wniosek pracownika, który zawnioskuje o urlop, opiekę lub inną usprawiedliwioną nieobecnością wynikając z prawa pracy. Na zbiorowe przerwy urlopowe obejmą maksymalnie 13 dni pozostałe dni urlopowe        ( poza 4 dniami na tzw. telefon) uzgodni z bezpośrednim, przełożonym w planie urlopowym.

 

W trakcie spotkania Związek złożył wniosek o zaprezentowanie danych ekonomicznych za rok 2012 celem rozpoczęcia tegorocznych negocjacji płacowych. 

 

 

 

2012-11-27 -

 

            1 750 zł. nagrody świątecznej - 2012                   

To kwota tegorocznej nagrody świątecznej dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. która została uzgodniona w trakcie spotkania z Dyrekcją Spółki w dniu 27 listopada 2012 roku. Pracownicy posiadający staż pracy powyżej 1 roku do 4 lat włącznie otrzymają kwotę 1 550 zł., natomiast pracownicy zatrudnieni w tym roku otrzymają proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy z kwoty 1 550 zł. Ustalono również czas pracy do końca roku. Zainteresowanych zapraszam do protokołu ze spotkania.

2012-10-12 -

        Spotkanie z Dyrekcją Spółki w dniu 10/10/2012

W dniu 10 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Spółki w trakcie, którego zostały omówione bieżące tematy pracownicze, a także zostały zaprezentowane wyniki ekonomiczne Spółki i sytuacja pracowników za pierwsze 6 miesięcy tego roku.

Spółka obecnie zatrudnia 466 osób i zatrudnienie w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosło o 34 osoby, średnia płaca pracowników zatrudnionych na wydziałach produkcyjnych wyniosła nieco ponad 3 900 zł., 136 osób w tym roku skorzystało z indywidualnych interwencji płacowych, czyli, blisko co 4 osobie oprócz zbiorowych podwyżek płac ( w marcu i we wrześniu) wzrosło indywidualne wynagrodzenie.

Zapraszmy do lektury Informatora Związkowego 17/2012

2012-03-08 -

                    Pierwsze tegoroczne porozumienie płacowe

 

W dniu 7 marca 2012 zostało zawarte porozumienie z Dyrekcją Avio Polska Sp. z o.o., której przewodniczył pan Mauro Brega, dotyczące tegorocznych zbiorowych podwyżek płac. Pragniemy zaznaczyć, że jest to pierwsze porozumienie płacowe zawarte przez nasz Związek w tym roku na terenie „compresario” Bielsko-Tychy i o oby nie jedyne. Zaintresowanych zapraszamy do zakładki na naszej stronie Informator Związkowy 2012.
 

2012-02-13 -

 

Zapraszamy do lektury Informatora Związkowego 4/2012 - dotyczącego informacji zaprezentowanych przez Dyrekcję Spółki Avio Polska w dniu 8 lutego 2012.

  

 

www.kompmar.net.pl