Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu 21 marca 2017 zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o., które obejmą następujące elementy płacowe:

 

 

• zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,90 zł./na godz. od 1 kwietnia 2017 – co skutkuje miesięczną kwotą w wysokości 151,20 zł. 
• w miesiącu kwietniu każdemu pracownikowi zostanie wypłacona jednorazowa nagroda w wysokości – 200 zł.
• od 1 kwietnia 2017 – zostaje wprowadzona indywidualna miesięczna premia w kwocie 100,00 zł.

 

Powyższe rozwiązania skutkują miesięcznym wzrostem płac dla każdego pracownika Avio Polska Sp. z o.o. w kwocie 251, 20 zł co w skali roku daje 2 460, 80 zł.

 

Informator Związkowy nr 8/2017
 

 

 

www.kompmar.net.pl