Spółki / Aktualności > Avio Polska


Centrala:

Avio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 813 40 12,
     (33) 813 21 27
Fax  (33) 813 21 28

 

 

 

 

 

 

 

 
2021-01-29 -

 

Porozumienie płacowe na rok 2021 zawarte!!!

 

W dniu 28.01.2021 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Aero w w 2021 roku. Porozumienie zawiera również kalendarz dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z bardzo dużym obniżeniem zamówień spowodowanym kryzysem ekonomicznym w branży lotniczej.Dzięki wypracowanaiu wspólnego kompromisu pracownicy zakładu mogą byc spokojni o swoje miejsca pracy. Szczegóły w Informator Związkowy 3/2021

 

2020-06-05 -

 

Spotkanie dotyczące aktualnej sytacji w Spółce

 

    W dniu 4.06.2020r. odbyło sie spotkanie Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki na którym omówiono bieżącą sytację w zakładzie w Bielsku-Białej. Dyrekcja przedstawiła dane które mówią o poważnym spadku zamówień w stosunku do liczby pracowników obecnie zatrudnionych w zakładzie w Bielsku-Białej.        Propozycja Dyrekcji o wydłużeniu okresu zmniejszonego wymiaru czasu pracy o 20% do końca roku nie została przez naszą organizację zaakceptowana na spotkaniu. Porozumienie nie zostało podpisane. Na ten temat z pewnością odbędą się jeszcze spotkania dlatego zwracamy się do członków naszej Organizacji oraz wszystkich pracowników o ewentualne sugestie do przedstawicieli Związku na zakładzie lub bezpośrednio do naszego biura. Na spotkaniu udało się uzyskać odpowiedź na pytania zadawane przez pracowników na temat karty Multisport. Przedstawiciele Dyrekcji potwierdzili iż z karty nie będzie można korzystać do końca czerwca.

 

 

2019-02-28 -

 

Porozumienie płacowe na rok 2019

 

    Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki Avio Areo w Bielsku-Białej, iż w dniu 27 luty 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Przedstawicielami Dyrekcji dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w roku 2019. Szczegóły w Informator Zwiazkowy 12/2019

 

2019-01-22 -

 

Spotkanie w Avio Areo

 

        Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje że w dniu 18.01.2019r (piątek) odbyło sie pierwsze spotkanie w tym roku Zakładowych Organizacji Związkowych z przedstawicielami Dyrekcji Spółki. Spotkanie miało na celu przedstawienie danych ekonomicznych za rok 2018 oraz przedstawienie założeń produkcyjnych na rok 2019 Szczegóły w Komunikat 3 2019 Avio

 

 

2018-04-13 -

 

Avio Areo Polska rokowania zakończone podpisaniem porozumienia.

 

     Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej pragnie poiformować członków Związku Zawodowego oraz pracowników Społki Avio Areo, że rokowania które odbywały się w trybie sporu zbiorowego zakończyły sie podpisaniem porozumienia z Dyrekcją Spółki Szczegóły w Informator Związkowy 23/2018

 

 

2018-02-21 -

 

Brak porozumienia płacowego w Avio Areo!!!

 

      W dniu 21.02.2018r odbyło się drugie już spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki z Dyrekcją, gdzie głównym tematem był przyrost funduszu płac na rok 2018.Szczegóły z tego spotkania oraz z porzedniego znajduja sie w Informator Związkowy 12/2018 

 

 

2017-12-19 -

 

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

        

           Zarząd NSZZ Pracowników FCA Poland i Spółek Organizacja Międzyzakładowa w Bielsku-Białej informuje wszystkich członków Związku że w dniach 30.04-03.05.2018 roku organizuje wyjazd do Lwowa.Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z siedziba Zwiazku Zawodowego.Ilośc miejsc ograniczona.

Lwów i Zamki Złotej Podkowy

 

 

2017-08-25 -

                                                        

Po spotkaniu w Avio Polska.
 

W dniu dzisiejszym t.j.25.08.2017r. na wniosek Dyrekcji miało miejsce spotkanie z  Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.   Prezes Avio Polska Sp. z o.o. pan Roberto Bertaina poinformował Przedstawicieli Organizacji Związkowych o zmianie operatora obsługującego proces płacowy w Spółce.

              

      Jak również Dyrekcja Zakładu mając na uwadze spadek produkcji w ostatnim kwartale 2017r. roku. złożyła propozycje wprowadzenia urlopu zbiorowego (na dzień dzisiejszy mowa o 3 dniach) w okresie świątecznym.

              

    Ostatnim punktem spotkania było omówienie zasad przyznawania premii miesięcznej. Jako Związek podtrzymujemy stanowisko iż Porozumienie zawarte w dniu 21 marca 2017r. oraz zasady otrzymywania i obniżania  tej premii w wysokości 100 zł zostały określone. Natomiast sygnały które docierają do Związków Zawodowych naruszają to porozumienie o czym rozmawialiśmy  na spotkaniu.

    

     Ten i dwa powyższe tematy mają być szczegółowo omówione na kolejnym spotkaniu. Wstępny termin spotkania ustalono pomiędzy 20-26 września 2017r.

 

 

 

2017-03-23 -

Avio Polska Sp. z o.o. – zawarto Porozumienie płacowe
 

W dniu 21 marca 2017 zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu tegorocznych wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o., które obejmą następujące elementy płacowe. Zbiorową podwyżkę w równej kwocie dla wszystkich pracowników w wysokości 0,90 zł./na godz. od 1 kwietnia 2017,

2017-03-01 -

                  Pierwsza tura negocjacyji 2017 w Avio Polska Sp. z o.o.

 

Zgodnie ze wspólnym wnioskiem Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczącym tegorocznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Avio Polska Sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2017 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie negocjacyjne. Stronę Dyrekcji Avio Polska Sp. z o.o. tradycyjnie reprezentował pan Mauro Brega oraz pan prezes Roberto Bertaina. Szczegóły zawiera nasz -  Informator Związkowy nr 7/2017

 

www.kompmar.net.pl