Spółki / Aktualności > ASK Poland


 


Główna siedziba:

ul. Wyzwolenia 74
43-300 Bielsko-Biała

 


 


2015-03-27 -

                       New Pinto Poland Sp. z o.o. pierwsze spotkanie z mediatorem 

 

W dniu 27 marca 2015 miało miejsce pierwsze wspólne spotaknie stron sporu zbiorwowego z prowadząca mediacje panią Mecenas. Po blisko 3 godzinach rozmów strony uzgodniły kolejne spotaknie na dzień 2 kwietnia 2015.

 

2015-03-17 -

                                         New Pinto Poland Sp. z o.o. - jest mediator nie ma Prezesa

 

W dniach 5 i 6 marca 2015 prowadząca mediacje pani Mecenas spotkała się w dwóch osobnych spotkaniach ze stronami trwającego sporu zbiorowego. Kolejne spotkanie wspólne spotkanie zostało przez mediatora wyznaczone na dzień 16 lub 19 marca. W dniu wczorajszym do siedziby związku dotarło pismo że pan Prezes nie ma możliwości spotkania się do dnia 30 marca 2015. W związku unikaniem przez Prezesa New Pinto Poland rozmów Zarząd Związku jest zmuszony złożyć stosowny wniosek do prokuratury. 

 

 

2015-02-21 -

                      New Pinto Poland Sp. z o.o.- protokół rozbieżności i wniosek o mediatora  

 

W dniu 18 lutego 2015 ponad 8 godzinne rozmowy i zaproponowane przez Pana Prezesa zapisy porozumienia nie zostały zaakceptowane przez załogę New Pinto Poland Sp. z o.o., wobec tego został spisany protokół rozbieżności oraz jako Związek wystąpiliśmy do Spółki o wyznaczenie mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

2015-02-17 -

                        W New Pinto Poland Sp. z o.o. 96 % głosujacych

                        opowiedziało się za czynną akcją strajkową

W związku z unikaniem spotkań i prowadzenia normalnego dialogu przez Prezesa  Zarządu New Pinto Poland Sp.z o.o. pana Giuseppe Salvaggio, Zarząd Związku postanowił odwieść spór zbiorowy i w dniu 17 lutego 2015 przeprowadził referendum mające na celu uzyskania pozwolenia od załogi o zaostrzeniu akcji protestacyjnych mogących zakończyć się czynna akcja strajkową, 96 % głosujących opowiedziało się za czynna akcją strajkową. Protokół z wyników referendum.

 

2014-06-10 -

                                              Co dalej z premią obecnościową w  New Pinto Poland Sp. z o.o.  

 

 

Mając na uwadze termin kończącego się Porozumienia z dnia 30 stycznia 2014 dotyczącego wypłacania premii obecnościowej, oraz nawiązując do przebiegu rozmów z dnia 14 maja 2014 Zarząd naszego Związku zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie w terminie do 27 czerwca 2014 spotkania z Dyrekcją New Pinto Poland celem omówienia jej dalszego funkcjonowania.

 

2014-01-22 -

                                                             Spór zbiorowy w New Pinto Poland Sp. z o.o.  

 

 

Od miesiąca czasu Dyrekcja New Pinto Poland Sp z o.o. unika zorganizowania spotkania celem umówienia zgłoszonych przez nasz Związek postulatów tj. wycofania się z zawieszonych premii i przywrócenia odpisu na fundusz socjalny a także zaprezentowania sytuacji ekonomicznej firmy.     
Związek nasz celem „zmuszenia” pracodawcy do rozpoczęcia negocjacji w/w tematach w dniu dzisiejszym 22 stycznia 2014 powiadomił Dyrekcję New Pinto Poland Sp. z o.o. o wstąpieniu w spór zbiorowy.

 

2014-01-10 -

                                                                              New Pinto Poland Sp. z o.o.  

 

Pragniemy poinformować że z dniem 6 listopada 2013 na wniosek zatrudnionych w New Pinto Poland Sp. z o.o. pracowników, Związek nasz rozszerzył swoją działalność statutową o w/w Spółkę która ma swoja siedzibę w Bielsku-Białej na ul. Podwale 65.

New Pinto Poland Sp.z.o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną działającą od 2005r. w branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo produkuje systemy anten  samochodowych oraz montuje wiązki elektryczne. W zakresie produkcji ściśle współpracuje z  ASK Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Obecnie Spółka zatrudnia ok. 250 pracowników.                                            

                                          

 


 

 

www.kompmar.net.pl