Spółki / Aktualności > ASK Poland


 


Główna siedziba:

ul. Wyzwolenia 74
43-300 Bielsko-Biała

 


 


2020-01-09 -

 

ASK Poland trzecie spotanie porozumienia brak!!!

 

W dniu 8.01.2020 roku w Spółce ASK Poland Sp. z o.o. odbyło sie juz trzecie z kolei spotkanie dotyczące wzrostu fuduszu płac dla pracowników Spółki. Porozumienie płacowe nie zostało zawarte !!! Szczegóły w Informator Związkowy 1/2019

 

 

2019-12-11 -

 

II tura rozmów płacowych w ASK

 

W dniu 10.12.2019 r. w Spółce odbyło sie drugie spotkanie Organizacji Związkowych prowadzących działalność statutową w Spółce z przedstawicielami Dyrekcji Zakładu, którzy podtrzymali swoje stanowisko płacowe z poprzedniego spotkania oraz zaproponowali rozważenie zmian w zasadach wypłacania premii obecnościowej dla pracowników Spółki.Szczegóły w Informator Związkowy 36/2019

2018-03-09 -

 

ASK Poland Sp.z o. o. porozumienie płacowe zawarte.

 

        Zarzad NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz wszystkich pracowników Spółki ASK Poland, iż w dniu 8 marca 2018 roku zostało zawarte pozrozumienie płacowe z Dyrekcją Spółki na lata 2018-2019. Szczegóły w Informatorze Związkowym 17/2018

 

 

 

 

2018-02-12 -

Negocjacje płacowe w ASK Poland - czy będzie kompromis?

 

       W dniu 9.02.2018 r odbyło się kolejne spotkanie Organizacji Związkowych z Przedstawicielami Zarządu Spółki na którym omówiono kalendarz czasu pracy na 2018 rok oraz przyrost funduszu płac w ASK Poland Sp. z o. o. Poniżej przedstawiamy szczegóły spotkania. Prosimy o zapozananie się i w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z naszym biurem. Informator Związkowy 8/2018

 

 

2018-01-29 -

 

Negocjacje płacowe w ASK Poland - nadal brak porozumienia.

 

      W dniu 25.01.2018r miało miejsce kolejne juz czwarte spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie zakładu. Głównym tematem jaki był poruszany na spotkaniu to przyrost płacy zasadniczej na rok 2018. Sytacja w której obecnie się znajdujemy nie pokrywa się z minimalnym oczekiwaniem pracowników Społki.

Szczegóły w Informatorze związkowym 2/2018

 

 

2017-09-26 -

 

 

Po spotkaniu w ASK Poland.

                

                      W dniu 25 września miało miejsce spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działajacymi na terenie zakładu.Tematy, które zostały zasygnalizowane na spotkaniu na pewno zainteresuja pracowników Spółki

Szczególy w Informator Zwiąkowy 18/2017

 

 

2017-07-03 -

                                                                Jesteśmy w ASK Poland Sp. z o.o.

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku rozpoczynamy działalność statutową w Spółce ASK Poland Sp. z o.o. która ma swoją siedzibę w Bielsku-Białej na ulicy Wyzwolenia 74. Rozpoczęcie działalności statutowej w tej Spółce związane jest ściśle z przejściem pracowników zatrudnionych w MT Poland ( wcześniej New Pinto Poland - Bielsko-Biała ul. Podwale 65 ) do ASK Poland Sp. z o.o.  Pracownicy pomiędzy Spółkami przeszli na mocy zawartego porozumienia i art. 231 Kodeksu pracy.

2016-10-05 -

                                                Rozmowy w MT Poland oraz w New Pinto Poland 

 

 

W dniu 3 października 2016 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją w/w Spółek, której przewodniczył Prezes MT Poland oraz New Pinto Poland pan Giuseppe Salvaggio. Spotkanie to zakończyło się podpisaniem porozumienia, jako aneksu do obowiązującego w MT Poland Regulaminu Wynagradzania. Porozumienie to zawiera następujące elementy płacowe. Z dniem 1 stycznia 2017 wszyscy pracownicy zatrudnieni w MT Poland otrzymają wzrost wynagrodzeń miesięcznych w kwocie o 150 zł.

2016-01-29 -

Rozmowy w New Pinto Poland 

 

W środę 27 stycznia 2016 Spółka odpowiadając na pisemny wniosek naszego Związku z dnia 15 stycznia 2016 zorganizowała spotkanie, na którym oczekiwaliśmy od pana Prezesa zaprezentowania aktualnej sytuacji pracowników zatrudnionych w New Pinto Poland oraz MT Poland, oraz zawarcia porozumienia w temacie kontynuowania wypłacania premii uznaniowej w kwocie 300 zł. Szczegóły tych rozmów zawiera Informator Związkowy 2/2016

2015-04-02 -

                                     W New Pinto Poland Sp. z o.o. osiągnięto porozumienie  

 

W dniu 2 kwietnia 2015 w trakcie kolejnego spotkania w ramach prowadzonych mediacji sporu zbiorowego zostało osiągnięte porozumienie które przywraca pracownikom New Pinto Poland premię osobowościowa w kwocie 300 zł. miesięczne. Wobec tego Zarząd Związku postanowił zawiesić procedure sporu zbiorowego.

 

 


 

 

www.kompmar.net.pl