Spółki / Aktualności > AQUA Bielsko-Biała S.A.


 

 

      "AQUA" S.A.

        ul. 1 Maja 23
   43-300 Bielsko-Biała

   NIP: 547-008-36-58
   Regon: 002393877

   e-mail: aqua@aqua.com.pl

   www.aqua.com.pl

 

 

2021-03-03 -

 

AQUA Bielsko-Biała S.A. jako kolejna Spółka która zasila szeregi naszej Międzyzakładowej Organizacji

 

Pragniemy poinformować, iż w związku z inicjatywą z jąką zwrócili sie do naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej pracownicy AQUA Bielsko-Biała S.A. Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej postanowił rozszerzyć swoją działalność statutową o w/w Spółkę. AQUA S.A. dostarcza rocznie ok. 14 mln m3 wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Spółka posiada sieć wodociągową o łącznej długości ok. 2072 km oraz sieć kanalizacyjną, która liczy ok. 1316 km długości.

 

www.kompmar.net.pl