Spółki / Aktualności > Aktualności ogólne


 

 

Brak półprzewodników na rynku światowym mocno odbija się również na branży automotive. Zatrzymanie produkcji w zakładach, które nie mogą zmontować samochodu z powodu braku części elektronicznych powoduje bardzo duży spadek wyników tych zakładów, ale również bardzo odbija się na dostawcach innych komponentów do montażu danego modelu samochodu. Skutkiem tego jest średnie obniżenie wolumenów produkcji o około 30%, a to przekłada się na wysokość zatrudnienia w poszczególnych zakładach.


        Nasza Organizacja Związkowa jest mocno zaangażowana w dany problem, gdyż głównym celem jest maksymalne utrzymanie miejsc pracy w spółkach, w których prowadzimy działalność statutową. Już teraz wiemy, że nie wszycy pracownicy utrzymają swoje zatrudnienie ponieważ pracodawcy rezygnują z usług Agencji Pracy Tymczasowej. Mocno również obawiamy się, że jeśli sprawdzą się prognozy i taka sytacja w branży potrwa dłuższy czas, to wtedy zagrożeni będą również pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w zakładach pracy. Na tę chwilę udaję się zawierać porozumienia z pracodawcą, gdzie dzięki naszym naciskom pracodawca gwarantuje utrzymać miejsca pracy i w okresie trwania porozumienia nie wypowiadać umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Niestety takie porozumienia są zawierane na krótki okres - maksymalnie 3 mies. a ponieważ sytacja jest bardzo dynamiczna nie można przewidzieć jak to dalej będzie się kształtowało.

 Nie pozostajemy bierni, nie możemy już dłuzej czekać i dlatego jednym z organizatorów jest Nasza Organizacja Związkowa gdzie w dniu 4.10.2021 r. w siedzibie Śląskiego Okręgu FZZMiH w Polsce w Katowicach odbędzię się spotkanie przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, którego celem będzie omówienie bieżącej sytacji w branży i wymiana inormacji. 

Z poszanowaniem Przewodniczący NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzkładowa FCA Poland S.A i Spółek w Bielsku-Białej Laszczak Krzysztof

 

www.kompmar.net.pl