Spółki / Aktualności > Aktualności ogólne


 

 

ORGANIZACJA

 

Głos „ZA”

 

Głos „PRZECIW”

 

Głos „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”

FZZ

+

 

 

OPZZ

+

 

 

NSZZ „Solidarność”

 

+

 

 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

+

 

Pracodawcy RP

+

 

 

BCC

+

 

 

ZRP

+

 

 

ZPP

   

+

    Jako Organizacja Związkowa również zgadzamy się z tą uwagą, ponieważ w pierwotnej wersji Rekomendacja nr 4  była bardzo rozbudowana  że nie chcieliśmy aby w ramach tego zespołu rozpoczynać dyskusję nad kontami pracy. Uważamy, że na obecną chwilę to dialog pomiędzy ZOZ a pracodawcą z wykorzystaniem Kodeksu pracy powinien być podstawą.

Dla nas najważniejszym elementem to Rekomendacja nr 2 – stanowiąca :

„ Wnioskujemy o kontynuację pomocy na analogicznych zasadach w postaci wsparcia postojowego dla pracowników firm, które zanotowały znaczący spadek przychodów również po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii”

Tutaj mówimy wprost o pomocy Państwa- aby postoje były płacone w 100 % z wykorzystaniem środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Uchwała ta będzie głosowana w trakcie najbliższego posiedzenia plenarnego RDS w dniu 13 sierpnia.

 

Stanowisko

 

www.kompmar.net.pl