Spółki / Aktualności > Aktualności ogólne


 

FCA Poland S.A. oraz FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Porozumienie płacowe podpisane!!!

 

    W dniu 30.04.2019 r w Tychach zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników Spółek FCA Poland S.A. oraz FCA Powertrain. Spotkania odbyły się w dniach 29 oraz 30 kwietnia 2019 roku. Na spotkaniu w dniu 29.04.2019 obecni byli przedstawiciele Dyrekcji z Turynu Dyr. Di Biasi, Dyr. Corteze oraz Przedstawiciele Dyrekcji obu Spółek. Spotkanie nie było łatwe dla wszystkich stron gdyż celem było wypracowanie porozumienia płacowego na rok 2019 dla pracowników w/w Spółek. Po wymianie poglądów na temat obecnej sytacji makroekonomicznej jak również lokalnego rynku pracy, Dyrekcja przedstawiła ostateczną propozyję wzrotu płac dla pracowników, która przedstawiała się następująco:

  • Wzrost wynagrodzenia o kwotę 451,71 zł / miesięcznie (2,7 zł/h z premią )dla każdego pracownika od 1.04.2019 z wyrównaniem od 1.01.2019r
  • Dopłatę w wysokości 75 zł do każdej soboty zorganizowanej (wypłacane po przekroczeniu limitu 152 godz)
  • Oraz wyrównanie przepracowanych sobót w okresie od 1.01-30.03.2019r w kwocie 40 zł za każdą przepracowaną sobotę w tym okresie

    Kwota wyrównania w wysokości 1350 zł oraz dodatkowe 40 zł za każdą sobotę przepracowaną w I kwartale 2019 roku będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2019.

   Spotkanie zostało zawieszone do dnia następnego tj. 30.04.2019 na wniosek Organizacji Związkowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych co do w/w propozycji ze strony Dyrekcji.

   Na spotkaniu w dniu 30.04.2019 Przedstawiciele Organizacji Związkowych przedstawili wyniki konsultacji. Wszystkie Organizacje poza jedną odniosły się pozytywnie do propozycji Dyrekcji z dnia 29.04.2019r. i zostało zawarte porozumienie płacowe na rok 2019 dla pracowników Spółek z Tychów i Bielska-Białej.

  Negocjacje jakie były prowadzone nie były łatwe i wiele emocji przy każdym spotkaniu się pojawiło, jednak nie sposób tutaj podkreślić, iż jest to kolejne porozumienie gdzie jak pokazuje historia jedna z Organizacji nie potrafi stanąć ponad podziłami nawet w tak ważnej sprawie jak wynagrodzenia pracowników. Pozostawiamy to do waszych przemyśleń.

   Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie od naszych członków oraz wszystkich osób które racjonalnie wspierały nas w tych trudnych chwilach. Przed nami kolejne wyzwania które będziemy razem współnie realizować.

Za Zarząd

Laszczak Krzysztof

 

www.kompmar.net.pl