Spółki / Aktualności > Adler Polska


Siedziba Spółki:

ul. Konwojowa 10
43-346 Bielsko-Biała
tel. (33) 8129700
fax  (33) 8129703

 2021-03-25 -

 

Adler Polska negocjacje płacowe zakończone !

 

 

      W dniu 23.03.2021 roku (wtorek) na kolejnym spotkaniu negocjacyjnym zostało zawarte porozumienie płacowe dla pracowników spółki na rok 2021. Pracownicy otrzymają średni przyrost płac w wysokości 6,2% od 1.04.2021r. Szczegóły w Informator Związkowy 11/2021

2018-03-14 -

 

Porozumienie płacowe w Adler Polska na 2018 rok zawarte

 

  

         W dniu 12.03.2018 odbyło się spotkanie Dyrekcji Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie Zakładu na którym zostało podpisane porozomienie  o wzroście funduszu płac na rok 2018. Zaprazszamy do zapoznania sie ze szczegółami w Informator Związkowy

2018-02-23 -

 

Pierwsze spotkanie w Adler Polska

 

   

         W dniu 22.02.2018 Odbyło sie pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrecją Adler Polska, na którym  m.in. została przedstawiona sytuacja Spółki za rok 2017 jak również plany na rok 2018.Tematem spotkania był również przyrost funduszu płac na rok 2018. Szczegóły w Informator Związkowy 13/2018

 

 

2017-02-25 -

                                             Adler Polska - Porozumienie płacowe 2017  

 

W piątek 24 lutego w trakcie kolejnego spotkania negocjacyjnego pomiędzy Dyrekcją Adler Polska Sp.z o.o. a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zostało zawarte Porozumienie płacowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w roku 2017. Porozumienie to gwarantuje pracownikom ok. 8 % wzrost wyangrodzeń. Szczegóły w Informatorze Związkowym 6/2017
 

2017-02-10 -

                                                             Adler Polska negocjacje płacowe 2017   

 

W czwartek 9 lutego Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 5 stycznia 2017 zorganizowała spotkanie z działającymi w Spółce Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, którego głównymi tematami było zaprezentowanie przez Dyrekcję Spółki danych w zakresie wynagrodzeń pracowniczych za rok 2016, ustalenia planu urlopów na rok 2017, rozpoczęcia negocjacji płacowych. Szczegóły w Informatorze 4/2017

2016-04-26 -

                                                Adler Polska - Porozumienie płacowe 2016   

 

W środę 20 kwietnia 2016 Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w Adler Polska Sp. z o.o. zawarły Porozumienie z Dyrekcją Spółki dotyczące tegorocznego wzrostu płac. Z dniem 1 kwietnia 2016 nastąpi 5,00 % procentowa podwyżka w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Wzrost płac skutkuje od 1 stycznia 2016 za miesiące styczeń, luty i marzec pracownicy wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień otrzymają jednorazową nagrodę wysokości 400 zł.  Szczegóły w Informatorze Związkowym nr 12/2016

 

2016-02-15 -

                                              Adler Polska -pierwsze spotkanie negocjacyjne 2016  

 

W piątek 12 lutego Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 11 stycznia 2015 zorganizowała spotkanie z działającymi w Spółce Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, którego głównymi tematami było zaprezentowanie przez Dyrekcję Spółki danych w zakresie wynagrodzeń pracowniczych za rok 2015, ustalenia planu urlopów na rok 2016, rozpoczęcia negocjacji płacowych. Szczegóły w Informatorze Związkowym nr 6/2016

 

2015-11-09 -

Nagroda świąteczna w Adler Polska

 

W poniedziałek 9 listopada 2015 w trakcie spotkania Zakładowych Organizcji Związkowych z Dyrekcją Spółki została uzgodniona wysokość tegorocznej nagrody świątecznej pochodzącej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jej wysokość jest uzlależniona od kryteriów dochodowych i wynosi odpowiednio od 500 zł. do 700 zł. - szczegóły w protokole. Nagroda ta zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad. W trakcie spotkania został również skorygowny czas pracy - 12 i 13 listopda 2015 będą dniami zbiorowego urlopu dla pracowników zatrudnionych na D1 (Konwojowa) a dla pracowników zatrudnionych na D4 (Grażyńskiego) praca będzie zorganizowna w dniach 5 i 12 grudnia 2015. Powyższe zamiany są podyktowne przez głównych kontrachentów Adler Polska.

 

2015-03-13 -

                                                 Adler Polska - pierwsze porozumienie płacowe 2015  

 

W czwartek 12 marca 2015 Zarząd naszego Związku zawarł pierwsze porozumienie płacowe w roku 2015. Z dniem 1 marca nastąpi 4,00 % procentowa podwyżka zbiorowa w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, poniżej prezentujemy Informator Związkowy 9/2015 w całości poświęcony temu tematowi.

 

 

2015-02-21 -

                                              Adler Polska - pierwsza propozycja płacowa 2015  

 

W piątek 20 lutego Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 8 stycznia 2015 zorganizowała spotkanie z działającymi w Spółce Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, którego głównymi tematami było zaprezentowanie przez Dyrekcję Spółki danych w zakresie wynagrodzeń pracowniczych za rok 2014, ustalenia planu urlopów na rok 2015, rozpoczęcia negocjacji płacowych. Informator Związkowy 6/2015

 

 

www.kompmar.net.pl